Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en mediator - Finland

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Finland.


Hvordan finder jeg en mediator i Finland?

I Finland står nationalinstituttet for sundhed og velfærd (THL) bag det officielle websted Link åbner i nyt vindueMediation i straffesager og civile sager.

Dette websted indeholder oplysninger om mediation (mediation i straffesager).

Webstedet indeholder også en Link åbner i nyt vindueliste over mediationskontorer.

Er der gratis adgang til mediatorers databaser?

Ja, det er gratis at benytte webstedet Link åbner i nyt vindueMediation i straffesager og civile sager og hente oplysninger herfra.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Finland?

Du kan søge på webstedet for nationalinstituttet for sundhed og velfærd.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueNationalinstituttet for sundhed og velfærd


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 31/07/2020