Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en mediator - Finland

Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Finland.


Hvordan finder jeg en mediator i Finland?

I Finland står nationalinstituttet for sundhed og velfærd (THL) bag det officielle websted Link åbner i nyt vindueMediation i straffesager og civile sager.

Dette websted indeholder oplysninger om mediation (mediation i straffesager).

Webstedet indeholder også en liste over mediationskontorer og statslige provinskontorer.

Er der gratis adgang til mediatorers databaser?

Ja, det er gratis at benytte webstedet Link åbner i nyt vindueMediation i straffesager og civile sager og hente oplysninger herfra.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Finland?

Du kan søge på webstedet for nationalinstituttet for sundhed og velfærd.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueNationalinstituttet for sundhed og velfærd


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/05/2018