Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Φινλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Φινλανδία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Φινλανδία

Στη Φινλανδία, ο επίσημος δικτυακός τόπος για τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαμεσολάβηση σε ποινικές και αστικές υποθέσεις διατηρείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας (THL)

Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τον συμβιβασμό (διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις).

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει επίσης κατάλογο των γραφείων διαμεσολάβησης και των κρατικών περιφερειακών γραφείων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση και η λήψη πληροφοριών από τον δικτυακό τόπο για τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαμεσολάβηση σε ποινικές και αστικές υποθέσεις παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Φινλανδία;

Μπορείτε να τον αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/05/2018