Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib medjatur - Finlandja

Din it-taqsima se tgħinek issib medjatur fil-Finlandja.


Kif issib medjatur fil-Finlandja

Fil-Finlandja, l-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa  u tal-Benesseri (THL) iżomm aġġornat is-sit elettroniku uffiċjali tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMedjazzjoni fil-kawżi Kriminali u Ċivili.

Dan is-sit elettroniku jipprovdi informazzjoni dwar il-konċiljazzjoni (medjazzjoni fi kwistjonijiet kriminali).

Fis-sit elettroniku hija disponibbli wkoll Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidalista ta’ uffiċċji ta’ medjazzjoni.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess u l-irkupru tal-informazzjoni mis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMedjazzjoni fil-kawżi Kriminali u Ċivili huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex medjatur fil-Finlandja

Tista’ tfittex fis-sit elettroniku tal-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa u tal-Benesseri.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIstitut Nazzjonali tas-Saħħa u tal-Benesseri


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 31/07/2020