Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Унгария

Настоящият раздел съдържа информация относно намиране на медиатор в Унгария.


Как да намеря медиатор в Унгария?

Можете да използвате Връзката отваря нов прозорецрегистъра на медиаторите (közvetítők adatbázisa) на уебсайта на Министерството на правосъдието и правоприлагането (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Следната обща информация е достъпна за потребителите:

  • Обща информация относно медиаторската дейност
  • Информация относно медиатори
  • Информация относно юридически лица, наели на работа медиатори
  • Адреси, квалификации, езикови умения и експертни познания на медиатори, както и окръзите, в които те работят.

Сайтът също така предоставя регистрационни формуляри за медиатори и юридически лица, наели на работа медиатори.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен и няма ограничения.

Как да търся медиатор в Унгария?

Сайтът съдържа списък с медиатори и списък с юридически лица, наели на работа медиатори. Можете да търсите медиатори по име, езикови умения и окръг. Можете да търсите юридически лица по име, окръг и съкратено име.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на регистъра на унгарските медиатори (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/12/2016