Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź mediatora - Węgry

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora na Węgrzech.


Jak znaleźć mediatora na Węgrzech

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i Egzekwowania Prawa (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) można znaleźć Link otworzy się w nowym oknierejestr mediatorów (közvetítők adatbázisa).

Użytkownicy mają dostęp do następujących informacji ogólnych:

  • informacje ogólne na temat mediacji
  • informacje o mediatorach
  • informacje o osobach prawnych zatrudniających mediatorów
  • dane kontaktowe mediatorów, kwalifikacje, znajomość języków, doświadczenie i komitat, w którym prowadzą działalność.

W witrynie znajdują się również formularze rejestracyjne dla mediatorów i osób prawnych ich zatrudniających.

Czy dostęp do bazy zawierającej dane o mediatorach jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny i nie stosuje się żadnych ograniczeń.

W jaki sposób szukać mediatora na Węgrzech

Na stronie internetowej znajduje się lista mediatorów i osób prawnych ich zatrudniających.. Mediatora można wyszukać według nazwiska, znajomości języków i komitatu, w którym prowadzi działalność, a odpowiednią osobę prawną według jej nazwy, komitatu i nazwy skróconej.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa rejestru węgierskich mediatorów (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 28/12/2016