Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Ιρλανδία


Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει βάση δεδομένων με διαμεσολαβητές. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητές μέσω των ακόλουθων ιδιωτικών φορέων.

Βλ. ενότητα «Διαμεσολάβηση στην Ιρλανδία»Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.citizensinformation.ie/en/search/?q=mediation


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/09/2013