Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atrast starpnieku - Itālija


Itālijā pašlaik nav oficiāla mediatoru saraksta.

Tieslietu ministrija regulāri publicē mediācijas struktūru sarakstu, kurās darbojas dažādi mediatori.

Sīkāku informāciju par dažādo mediācijas struktūru mediatoriem ir iespējams iegūt, vēršoties Tieslietu ministrijas departamentā, kurš ir atbildīgs par minēto struktūru pārraudzību. Tas ir iespējams, izmantojot ministrijas tīmekļa vietni (Saite atveras jaunā logāhttp://www.giustizia.it/).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020