Atrast starpnieku - Itālija

Atjaunot Saglabāt kā PDF

Itālijā pašlaik nav oficiāla mediatoru saraksta.

Tieslietu ministrija regulāri publicē mediācijas struktūru sarakstu, kurās darbojas dažādi mediatori.

Sīkāku informāciju par dažādo mediācijas struktūru mediatoriem ir iespējams iegūt, vēršoties Tieslietu ministrijas departamentā, kurš ir atbildīgs par minēto struktūru pārraudzību. Tas ir iespējams, izmantojot ministrijas tīmekļa vietni (Saite atveras jaunā logāhttp://www.giustizia.it/).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020