Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib medjatur - Italja


Bħalissa ma jeżistix reġistru pubbliku tal-medjaturi.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jippubblika fuq bażi regolari lista ta' korpi ta' medjazzjoni li magħhom jinsabu rreġistrati diversi medjaturi.

Tista' tikseb tagħrif aktar speċifiku rigward liema medjaturi huma rreġistrati mal-korpi ta' medjazzjoni billi tistaqsi lill-Uffiċċju tal-Ministeru tal-Ġustizzja responsabbli mis-superviżjoni ta' korpi bħal dawn. Dan jista' jiġi kkuntattjat permezz tas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.giustizia.it/).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/06/2018