Znajdź mediatora - Włochy


Obecnie nie prowadzi się publicznego wykazu mediatorów.

Ministerstwo Sprawiedliwości regularnie publikuje wykaz organizacji zajmujących się mediacją, w których zrzeszonych jest wielu mediatorów.

Więcej szczegółowych informacji na temat mediatorów zrzeszonych w poszczególnych organizacjach można uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości w departamencie odpowiedzialnym za nadzorowanie takich organizacji. Z departamentem tym można się skontaktować za pośrednictwem strony internetowej ministerstwa (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.giustizia.it/).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/06/2018