Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť mediátora - Taliansko


V súčasnej dobe neexistuje verejný zoznam mediátorov.

Ministerstvo spravodlivosti pravidelne zverejňuje zoznam mediátorských orgánov, pri ktorých sú jednotliví mediátori registrovaní.

Konkrétne informácie v súvislosti s mediátorskými orgánmi a jednotlivými mediátormi registrovanými pri týchto orgánoch je možné získať v kancelárii Ministerstva spravodlivosti, ktorá zodpovedá za dohľad nad mediátorskými orgánmi, a ktorú je možné kontaktovať prostredníctvom webových stránok ministerstva (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.giustizia.it/).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 24/02/2020