menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání mediátora - Lucembursko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním mediátora v Lucembursku.


Jak nalézt mediátora v Lucembursku

Rejstřík mediátorů spravují tyto soukromé mediátorské organizace:

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do rejstříku mediátorů je zdarma.

Jak vyhledat mediátora v Lucembursku

Seznam mediátorů lze navštívit a prohledat na stránkách níže uvedených soukromých organizací, které jej spravují:

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburská asociace mediace a oprávněných mediátorů

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko pro mediaci při lucemburské advokátní komoře

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko pro mediaci

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko pro sociální a rodinou mediaci

Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti,


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/12/2018