Намиране на медиатор - Люксембург

Възстанови Запазване като PDF

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Този раздел от портала е от помощ при намирането на медиатор в Люксембург.


Как да намеря медиатор в Люксембург?

Следните частни организации водят регистър с медиатори:

Достъпът до базата данни на медиаторите безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни на медиаторите е безплатен.

Как да търся медиатор в Люксембург?

Списъкът с медиаторите, воден от следните частни организации, може да се използва с цел справка и търсене:

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецAssociation luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés

Връзката отваря нов прозорецCentre de médiation du Barreau du Luxembourg

Връзката отваря нов прозорецCentre de médiation

Връзката отваря нов прозорецCentre de médiation Socio-Familiale

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 20/12/2018