Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib medjatur - Lussemburgu

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ispanjoll-Ingliż diġà ġew tradotti.

 

Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Din it-taqsima tal-Portal tgħinek issib medjatur fil-Lussemburgu.


Kif tista' ssib medjatur fil-Lussemburgu ?

Il-medjaturi tal-korpi privati indikati hawn taħt iżommu reġistru tal-medjaturi :

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas ?

Iva, l-aċċess għar-reġistru tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas.

Kif tista' ssib medjatur fil-Lussemburgu ?

Billi tikkonsulta u tgħarbel il-lista tal-medjaturi ġestita mill-korpi privati li ġejjin :

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Assoċjazzjoni Lussemburgiża tal-medjazzjoni u tal-medjaturi awtorizzati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIċ-Ċentru għall-Medjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĊentru tal-Medjazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĊentru tal-medjazzjoni Soċjo-Familjari

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 20/12/2018