Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atrast starpnieku

Ja nolemsiet izmantot mediācijas procedūru, jums būs jātiekas ar mediatoru — neatkarīgu, neitrālu trešo pusi, kas pārrunu ceļā palīdzēs panākt vienošanos.


Mediatori ir sagatavoti, lai palīdzētu pusēm izšķirt strīdus. Mediators tiekas ar abām pusēm, lai noskaidrotu, kādas domstarpības nevarat atrisināt, un palīdz panākt vienošanos. Mediatori ir neitrāli un nenostājas nevienas personas pusē. Mediatori nav konsultanti un nesniedz padomus par piemērotāko nostāju — parasti mediatori līdztekus mediācijas procedūrai iesaka saņemt juridisku konsultāciju.

Mediācija var būt īpaši noderīga pārrobežu ģimenes strīdos un vecāku veiktas bērnu starptautiskas nolaupīšanas lietās. Šādās situācijās vecāki tiek mudināti uzņemties atbildību par lēmumiem, kas attiecas uz viņu ģimeni, un atrisināt konfliktus, neiesaistot tiesu sistēmu. Tādēļ mediācija var radīt konstruktīvu gaisotni apspriedēm un panākt taisnīgus risinājumus vecāku starpā, kuros tiek ņemtas vērā arī bērna intereses.

Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā atrast mediatoru (piemēram, par piekļuvi mediācijas pakalpojumiem, pakalpojumu izmaksām un mediatoru meklēšanu), izvēlieties kādu no labajā pusē redzamajiem dalībvalstu karogiem.

Lai atrastu mediatoru, kas specializējies mediācijā pārrobežu ģimenes lietās, lūdzu, izmantojiet saiti: Saite atveras jaunā logāhttp://www.crossbordermediator.eu/

Plašāku informāciju par starpniecību atradīsiet attiecīgajā sadaļā.

Par mediāciju pārrobežu ģimenes lietās vairāk lasiet šajā sadaļā.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 06/10/2020