Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Малта

Настоящият раздел на портала съдържа информация относно намиране на медиатор в Малта.


Как да намеря медиатор в Малта?

Малтийският център по медиация предоставя на страните списък с надлежно акредитирани от него медиатори. Независимо дали става въпрос за доброволна медиация или за такава, която е препратена от съда или по закон към Центъра, страните по спора избират медиатор от списъка с акредитирани медиатори, като избраното лице следва да е взаимно приемливо за всичките страни по спора. Ако страните не се договорят за избора на взаимно приемлив медиатор, Центърът ще назначи за медиатор лицето, чието име е следващо в списъка с одобрени медиатори.

При семейна медиация страните могат или да посочат по взаимно съгласие медиатор по свой избор от списъка с лица, назначени за тази цел от Министъра на правосъдието, и в този случай да поемат сами разноските по медиацията, или съдът определя медиатор на ротационен принцип от списъка с лица, назначени от същия министър да изпълняват функцията на медиатори, определени от съда, в който случай разноските относно възнагражденията на медиаторите се заплащат от деловодството на съответния граждански съд.

Към момента все още не съществува електронен регистър на медиаторите. Въпреки това, ако имате въпроси, можете да се свържете с Центъра чрез секретариата на Малтийския център по медиация, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

За да се свържете със секретариата, можете да се обадите на следния телефонен номер: +356 21231833 или да пишете на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@mediationmalta.org.mt


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/05/2021