Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání mediátora - Malta

Tento oddíl portálu vám pomůže s vyhledáním maltského mediátora.


Jak na Maltě nalézt mediátora

Maltské mediační středisko poskytuje stranám seznam střediskem řádně pověřených mediátorů. Mediátora si sporné strany vybírají jak v případě dobrovolné mediace, tak i v případě, kdy věc byla středisku předána soudem nebo ze zákona, ze seznamu pověřených mediátorů s podmínkou, že zvolená osoba je vzájemně přijatelná pro všechny strany sporu. Pokud se strany nedohodnou na volbě vzájemně přijatelného mediátora, středisko jmenuje mediátorem osobu, jejíž jméno je v seznamu pověřených mediátorů na řadě.

U mediace ve věcech rodinného práva si strany mohou buď zvolit mediátora podle své výběru (z autorizovaného seznamu) a samy nést náklady, nebo jim mediátora určí vedoucí kanceláře soudu ze seznamu mediačního střediska na základě pořadí. V tomto druhém případě budou náklady nést soudy.

Elektronický rejstřík zatím dosud neexistuje. V případě dotazů však můžete kontaktovat středisko prostřednictvím vedoucího kanceláře na adrese Maltské mediační středisko, úsek spravedlnosti, 30 Old Treasury Street, Valletta VLT 1410

Vedoucímu kanceláře můžete zatelefonovat na číslo +356 21231833 nebo napsat na e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@mediationmalta.org.mt.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/05/2021