Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Μάλτα

Η παρούσα ενότητα της δικτυακής πύλης σας βοηθά να βρείτε έναν διαμεσολαβητή στη Μάλτα.


Πώς μπορώ να βρω έναν διαμεσολαβητή στη Μάλτα;

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Μάλτας παρέχει στα μέρη μιας διαφοράς κατάλογο διαμεσολαβητών δεόντως διαπιστευμένων από το Κέντρο. Είτε πρόκειται για εθελοντική διαμεσολάβηση είτε για διαμεσολάβηση κατόπιν παραπομπής στο Κέντρο από το δικαστήριο ή βάσει του νόμου, τα μέρη της διαφοράς επιλέγουν έναν διαμεσολαβητή από τον κατάλογο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο που επιλέγεται είναι αμοιβαίως αποδεκτό από τα μέρη της διαφοράς. Εάν τα μέρη της διαφοράς δεν συμφωνούν στην επιλογή ενός αμοιβαίως αποδεκτού διαμεσολαβητή, το Κέντρο διορίζει ως διαμεσολαβητή το επόμενο πρόσωπο στον κατάλογο των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών.

Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, είτε τα μέρη καθορίζουν κοινή συναινέσει έναν διαμεσολαβητή της επιλογής τους από κατάλογο προσώπων που διορίστηκαν για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, οπότε αναλαμβάνουν το κόστος της διαμεσολάβησης τα ίδια, είτε το Δικαστήριο διορίζει διαμεσολαβητή, εκ περιτροπής, από κατάλογο προσώπων που διορίστηκαν από τον εν λόγω Υπουργό για να ασκούν τα καθήκοντα διορισμένων από το δικαστήριο διαμεσολαβητών, οπότε η αμοιβή των διαμεσολαβητών καταβάλλεται από τη Γραμματεία των πολιτικών δικαστηρίων.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ακόμη ηλεκτρονικό μητρώο διαμεσολαβητών. Ωστόσο, για τυχόν ερωτήσεις, μπορεί να επικοινωνήσετε με το Κέντρο μέσω της Γραμματείας, στη διεύθυνση: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Για να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία, μπορείτε να καλέσετε το +356 21231833 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@mediationmalta.org.mt


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021