Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atrast starpnieku - Malta

Šī portāla sadaļa palīdzēs jums atrast starpnieku Maltā.


Kā atrast mediatoru Maltā

Maltas Mediācijas centrs izsniedz pusēm savu akreditēto mediatoru sarakstu. Ja puses mediāciju izvēlas brīvprātīgi vai ja šo procesu paredz tiesa vai likums, strīdā iesaistītās puses izvēlas mediatoru no akreditēto mediatoru saraksta ar nosacījumu, ka izvēlētais speciālists visām strīdā iesaistītajām pusēm ir pieņemams. Ja puses nespēj vienoties par savstarpēji pieņemama mediatora izvēli, centrs ieceļ par mediatoru to speciālistu, kurš ir nākamais akreditēto mediatoru sarakstā.

Mediācijai ģimenes lietās puses var vai nu mediatoru brīvi izvēlēties no tieslietu ministra šim nolūkam norīkoto personu saraksta un šādā gadījumā segt visas mediācijas izmaksas vai arī uzticēt mediatora izvēli tiesai, kas pēc to rotācijas principa izvēlas no tieslietu ministra norīkoto personu saraksta mediācijas veikšanai tiesas uzdevumā, un šādā gadījumā mediācijas izmaksas sedz sekretariāts vai civiltiesa.

Pagaidām vēl nav izveidots elektronisks mediatoru reģistrs. Taču, ja rodas kādi jautājumi, varat sazināties ar Maltas Mediācijas centru, vēršoties tā sekretariātā pēc adreses: Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1110 .

Lai sazinātos ar sekretariātu, varat zvanīt pa tālruni: +356 21231833 vai sūtīt e-pastu uz adresi: Saite atveras jaunā logāinfo@mediationmalta.org.mt


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 20/01/2017