Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Κάτω Χώρες

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Η σελίδα αυτή σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την εύρεση διαμεσολαβητή στις Κάτω Χώρες.


Πώς μπορεί να βρεθεί διαμεσολαβητής στις Κάτω Χώρες;

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν αρκετά μητρώα για τους διαμεσολαβητές (ιδιωτικά μητρώα). Δεν υπάρχουν κανονιστικές διατάξεις για τη διασφάλιση της ποιότητας. Ένα σημαντικό μητρώο είναι το μητρώο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMediatorsfederatie Nederland (MfN). Ένα άλλο μητρώο είναι το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιεθνές μητρώο ADR.

Η Ομοσπονδία παρέχει επίσης ανεξάρτητη πληροφόρηση και διασφάλιση ποιότητας σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τους διαμεσολαβητές σε εθνικό επίπεδο. Οι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ διαμεσολαβητές είναι εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι να ενεργούν ως διαμεσολαβητές σύμφωνα με τον κανονισμό διαμεσολάβησης του ΜΕΚ. Έχουν δεσμευτεί για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του MfN. Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΊδρυμα Διαμεσολαβητών Ποιότητας χειρίζεται καταγγελίες σχετικά με διαμεσολαβητές του MfN.

Το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής διαθέτει ειδικό Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο για τους διαμεσολαβητές που είναι εξουσιοδοτημένοι να χειρίζονται επιδοτούμενες υποθέσεις.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορεί να αναζητηθεί διαμεσολαβητής στις Κάτω Χώρες;

Η αναζήτηση στα μητρώα μπορεί να γίνει με βάση διάφορα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητή με ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε έναν συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας ή διαμεσολαβητή που εργάζεται σε μια δεδομένη περιοχή.

Συναφείς σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδία διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών (Mediatorsfederatie Nederland)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο ΕΕΔ

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΊδρυμα Διαμεσολαβητών Ποιότητας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2020