Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en mediator - Nederlandene

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Dette afsnit hjælper med at finde en mediator i Nederlandene.


Hvordan finder jeg en mediator i Nederlandene?

Link åbner i nyt vindueDet nederlandske mediationsinstitut (NMI) vedligeholder en offentligt tilgængelig database med oplysninger om alle kvalificerede mediatorer. Det tilvejebringer ligeledes uafhængige oplysninger og kvalitetssikring i forbindelse med mediation og mediatorer på landsplan.

Mediatorer, der er registreret i NMI, er uddannet og kvalificeret til at fungere som mediatorer i overensstemmelse med NMI-mediationsreglerne og er forpligtet i henhold til NMI-kvalitetssikringssystemet.

Det er til enhver tid muligt at opnå adgang til NMI's register over mediatorer.

Er der gratis adgang til mediatorregisteret?

Ja, der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Nederlandene

Der kan foretages søgninger i registeret ved hjælp af forskellige søgeparametre. Det er f.eks. muligt at søge efter en mediator med en bestemt faglig ekspertise eller i et bestemt område.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet nederlandske mediationsinstitut


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 29/11/2012