Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Холандия

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Тази страница предоставя полезна информация за намиране на медиатор в Нидерландия.


Как може да се намери медиатор в Нидерландия?

В Нидерландия има няколко регистъра за медиация (частни регистри). Не съществуват законови разпоредби за осигуряване на качеството. Важен регистър е този на медийната федерация Връзката отваря нов прозорецна Нидерландия (MN). Друг регистър е Връзката отваря нов прозорецМеждународният регистър за АРС.

Федерацията също така предоставя независима информация и осигуряване на качество за медиацията на национално равнище по отношение на медиацията и медиаторите. Регистрираните медиатори са обучени и квалифицирани да действат като посредници в съответствие с Регламента за медиацията по MfN. Те са се ангажирали със системата за осигуряване на качеството MfN. Връзката отваря нов прозорецФондацията за медиатори по медиация разглежда жалби относно посредници на MfN-медиатори.

Съветът за правна помощ има специален Връзката отваря нов прозорецрегистър за медиатори, на които е разрешено да се занимават със случаи на субсидиране.

Безплатен ли е достъпът до регистъра на медиаторите?

Да, достъпът е безплатен.

Как може да се търси медиатор в Нидерландия?

В регистрите може да се извършва търсене на базата на няколко критерия за търсене. Можете например да търсите медиатор с конкретен опит в определена област или посредник, работещ в даден регион.

Други връзки

Връзката отваря нов прозорецМедийна федерация на Нидерландия

Връзката отваря нов прозорецРегистър за АРС

Връзката отваря нов прозорецФондация за медиатори по качеството

Връзката отваря нов прозорецРегистър на правната помощ на Съвета


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 11/12/2019