Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť mediátora - Holandsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Táto stránka poskytuje užitočné informácie na nájdenie mediátora v Holandsku.


Ako možno nájsť mediátora v Holandsku?

V Holandsku existujú viaceré registre mediátorov (súkromné registre). Neexistujú žiadne zákonné ustanovenia na zabezpečenie kvality. Dôležitým registrom je register Media Federation Odkaz sa zobrazí v novom okneof the Netherlands (MN). Ďalším registrom je Odkaz sa zobrazí v novom oknemedzinárodný register ADR.

Federácia poskytuje aj nezávislé informácie a zabezpečovanie kvality pre mediáciu na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o mediáciu a mediátorov. Mediátori zapísaní do registra sú vyškolení a kvalifikovaní ako mediátori v súlade s nariadením o mediácii MfN. Zaviazali sa k systému zabezpečenia kvality MfN. Odkaz sa zobrazí v novom okneNadácia pre zabezpečovanie kvality sa zaoberá sťažnosťami na mediátorov MfN-mediátorov.

Rada pre právnu pomoc má osobitný Odkaz sa zobrazí v novom okneregister mediátorov oprávnených riešiť subvencované prípady.

Je prístup do registra mediátorov bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Ako možno hľadať mediátora v Holandsku?

Registre možno vyhľadávať podľa viacerých kritérií vyhľadávania. Môžete napríklad vyhľadať mediátora so špecifickými odbornými znalosťami v konkrétnej oblasti alebo mediátora v danom regióne.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandská mediálna federácia

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister ARS

Odkaz sa zobrazí v novom okneNadácia pre kvalitných mediátorov

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister Rady pre právnu pomoc


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 11/12/2019