Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání mediátora - Polsko

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tato část obsahuje informace, které Vám pomohou nalézt mediátora v Polsku.


Jak nalézt mediátora v Polsku

Seznamy mediátorů jsou k dispozici u polských obvodních soudů (sądy okręgowe). Seznamy sestavuje předseda daného obvodního soudu, přičemž jsou na nich rovněž osoby ze seznamů, jež vytváří nevládní organizace v rámci svých statutárních úkolů či vysoké školy. Vzhledem k rozdělení příslušnosti mezi regionálními a ústředními orgány však neexistuje přístup do ústředního seznamu mediátorů.

Na internetových stránkách polského ministerstva spravedlnosti v sekci věnované Odkaz se otevře v novém okně.w zakładce poświęconej mediacji, kterou spravuje Veřejná rada pro mimosoudní řešení sporů a konfliktů (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów), jsou uvedené základní informace o pravidlech, postupech a praktických aspektech fungování mediace v Polsku.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup do databáze mediátorů je zdarma.

Jak nalézt mediátora v Polsku

Použijte seznamy mediátorů, které sestavují předsedové obvodních soudů, nebo využijte služeb asociací mediátorů či se obraťte přímo na konkrétní mediátory. Příslušné informace i telefonní kontakty jsou obvykle dostupné na internetových stránkách příslušných soudů, asociací či mediátorů.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 17/09/2014