Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť mediátora - Poľsko

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Poľsku


Ako nájsť mediátora v Poľsku

Zoznamy/zoznamy inštitúcií a osôb oprávnených viesť mediačné konanie (ďalej len „zoznam mediátorov“) sa vedú na krajských súdoch a sprístupňujú sa na ich webových stránkach. Mediátorov zapisuje a vypúšťa predseda príslušného krajského súdu vrátane osôb zo zoznamov vypracovaných mimovládnymi organizáciami (v rámci ich štatutárnych úloh) a univerzitami.

Mediátori sa zvyčajne špecializujú na určité druhy mediácie: občianska (hospodárska, rodinná, pracovná, iná), zločinecká alebo mladistvá.

Medzi občianskymi mediátormi by sa malo rozlišovať medzi stálymi mediátormi, ktorí boli zaradení do zoznamu vedeného predsedom krajského súdu pre oblasť jurisdikcie príslušného justičného obvodu.

V dôsledku prijatých právnych riešení neexistuje jednotný centrálny zoznam mediátorov.

Webové sídlo ministerstva Odkaz sa zobrazí v novom oknespravodlivosti o mediácii a http://mediacja.gov.pl/ Odkaz sa zobrazí v novom okneobsahuje základné informácie o predpisoch, postupoch a praktických aspektoch fungovania mediácie v Poľsku.

Je prístup k zoznamu mediátorov bezplatný?

Áno, prístup k zoznamom mediátorov je bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Používať zoznamy mediátorov, ktorých vedú predsedovia okresných súdov alebo služby mediačných centier alebo jednotlivých mediátorov. Informácie a kontaktné údaje sú zvyčajne k dispozícii na webových sídlach príslušných súdov, centier alebo mediátorov.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 13/11/2020