Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia vahendaja - Poola

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

See jaotis aitab leida vahendajat Poolas.


Kuidas leida vahendaja Poolas?

Vahendusmenetluse läbiviimiseks volitatud asutuste ja isikute nimekirju (edaspidi „vahendajate nimekirjad“) hoitakse piirkonnakohtutes ja need tehakse kättesaadavaks nende veebisaitidel. Vahendajad sisestab ja kustutab pädeva ringkonnakohtu esimees, sealhulgas isikud, kes on kantud valitsusväliste organisatsioonide (nende põhikirjajärgsete ülesannete raames) ja ülikoolide koostatud nimekirjadesse.

Vahendajad on tavaliselt spetsialiseerunud teatavat liiki vahendusele: tsiviilõiguslikud (majanduslikud, perekondlikud, tööalased, muud), kriminaalsed või alaealised.

Tsiviilvahendajate puhul tuleks eristada alalisi vahendajaid, kes on kantud nimekirja, mida peab piirkondliku kohtu esimees asjaomase kohtupiirkonna kohtualluvuses.

Tänu vastuvõetud õiguslikele lahendustele puudub ühtne vahendajate kesknimekiri.

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeeriumi vahendusmenetluse veebisait ja http://mediacja.gov.pl/ sisaldavad Lingil klikates avaneb uus akenpõhiteavet vahendusmenetluse toimimise eeskirjade, menetluste ja praktiliste aspektide kohta Poolas.

Kas juurdepääs vahendajate nimekirjale on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajate nimekirjadele on tasuta.

Kuidas leida vahendaja Poolas?

Kasutage vahendajate nimekirju, mida haldavad ringkonnakohtute esimehed või vahenduskeskuste või üksikute vahendajate teenistused. Teave ja kontaktandmed on tavaliselt kättesaadavad pädevate kohtute, keskuste või vahendajate veebisaitidel.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 13/11/2020