Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atrast starpnieku - Polija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šī sadaļa jums palīdzēs atrast mediatoru Polijā.


Kā atrast mediatoru Polijā

Mediatoru sarakstus uztur rajona tiesas. Mediatorus, tai skaitā personas no sarakstiem, kurus sagatavojušas nevalstiskās organizācijas saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un izglītības iestādes, sarakstiem pievieno un no sarakstiem svītro attiecīgās rajona tiesas priekšsēdētājs. Kompetenču sadalījuma dēļ starp centrālajām un reģionālajām iestādēm nav pieejams centralizēts mediatoru saraksts.

Pamatinformācija par noteikumiem, procesu un mediācijas pasākumu praktiskajiem aspektiem Polijā ir atrodama Saite atveras jaunā logāmediācijai veltītajā Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā, kura tiek pārvaldīta sadarbībā ar Padomi strīdu un konfliktu alternatīvās izšķiršanas jautājumos (ASI padome).

Vai piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve mediatoru datubāzei ir bez maksas.

Kā meklēt mediatoru Polijā

Jums būtu jāizmanto mediatoru saraksti, kurus sagatavojuši rajona tiesu priekšsēdētāji vai mediācijas asociāciju vai individuālu mediatoru pakalpojumi. Informācija un kontaktdati parasti ir atrodami attiecīgo tiesu, asociāciju vai mediatoru tīmekļa vietnēs.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 17/09/2014