Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť mediátora - Poľsko

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Poľsku


Ako nájsť mediátora v Poľsku

Zoznamy/zoznamy inštitúcií a osôb oprávnených viesť mediačné konanie (ďalej len „zoznam mediátorov“) sa vedú na krajských súdoch a sprístupňujú sa na ich webových stránkach. Mediátorov zapisuje a vypúšťa predseda príslušného krajského súdu vrátane osôb zo zoznamov vypracovaných mimovládnymi organizáciami (v rámci ich štatutárnych úloh) a univerzitami.

Mediátori sa zvyčajne špecializujú na určité druhy mediácie: občianska (hospodárska, rodinná, pracovná, iná), zločinecká alebo mladistvá.

Medzi občianskymi mediátormi by sa malo rozlišovať medzi stálymi mediátormi, ktorí boli zaradení do zoznamu vedeného predsedom krajského súdu pre oblasť jurisdikcie príslušného justičného obvodu.

V dôsledku prijatých právnych riešení neexistuje jednotný centrálny zoznam mediátorov.

Webové sídlo ministerstva Odkaz sa zobrazí v novom oknespravodlivosti o mediácii a http://mediacja.gov.pl/ Odkaz sa zobrazí v novom okneobsahuje základné informácie o predpisoch, postupoch a praktických aspektoch fungovania mediácie v Poľsku.

Je prístup k zoznamu mediátorov bezplatný?

Áno, prístup k zoznamom mediátorov je bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Používať zoznamy mediátorov, ktorých vedú predsedovia okresných súdov alebo služby mediačných centier alebo jednotlivých mediátorov. Informácie a kontaktné údaje sú zvyčajne k dispozícii na webových sídlach príslušných súdov, centier alebo mediátorov.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 13/11/2020