Намиране на медиатор - Полша

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Този раздел ви помага да намерите медиатор в Полша


Как да намеря медиатор в Полша

Списъците на институциите и лицата, оправомощени да провеждат производства по медиация (наричани по-долу „списъци на медиаторите“), се съхраняват в окръжните съдилища и се публикуват на техните уебсайтове. Медиаторите се вписват и заличават от председателя на компетентния окръжен съд, включително лица от списъци, съставени от неправителствени организации (в рамките на нормативно установените им задачи) и университети.

Медиаторите обикновено се специализират в определени видове медиация: граждански (икономически, семейни, трудови, други), престъпни или малолетни.

Сред гражданските медиатори следва да се прави разграничение между постоянните медиатори, които са включени в списъка, поддържан от председателя на окръжен съд за района на компетентност на съответния съдебен район.

В резултат на приетите правни решения няма единен централен списък на медиаторите.

Уебсайтът на Министерството Връзката отваря нов прозорецна правосъдието относно медиацията и http://mediacja.gov.pl/ Връзката отваря нов прозорецсъдържа основна информация за разпоредбите, процедурите и практическите аспекти на функционирането на медиацията в Полша.

Безплатен ли е достъпът до списъка на медиаторите?

Да, достъпът до списъците с медиатори е безплатен.

Как да намеря медиатор в Полша

Да използват списъци на медиатори, управлявани от председателите на районни съдилища, или услугите на центрове за медиация или индивидуални медиатори. Информацията и данните за контакт обикновено са достъпни на уебсайтовете на компетентните съдилища, центрове или медиатори.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 13/11/2020