Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť mediátora - Poľsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa nachádzajú informácie o tom, ako nájsť mediátora v Poľsku.


Ako nájsť mediátora v Poľsku

Zoznamy mediátorov vedú okresné súdy. Predsedovia príslušných okresných súdov aktualizujú zoznamy mediátorov vrátane osôb, ktoré sú na zoznamoch mimovládnych organizácií v rámci svojich štatutárnych úloh, ako aj vzdelávacích inštitúcií. Z dôvodu rozdelenia právomocí medzi regionálne a ústredné orgány však neexistuje prístup k ústrednému zoznamu mediátorov.

Základné informácie o pravidlách, postupoch a praktických aspektoch mediácie v Poľsku možno nájsť na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknemediácia na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti, ktoré ju spravuje v spolupráci s Radou pre alternatívne spôsoby riešenia sporov a konfliktov (Rada ADR).

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy mediátorov je bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Mali by sa použiť zoznamy mediátorov, ktoré vedú predsedovia okresných súdov, alebo služby mediačných združení alebo individuálnych mediátorov. Informácie a kontaktné údaje možno nájsť na webových lokalitách súdov, združení alebo príslušných mediátorov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/09/2014