Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Португалия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици португалски вече са преведени.

Настоящият  раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Португалия.


Как да намеря медиатор в Португалия

Генералната дирекция за правосъдна политика (DGPJ) не предоставя информация относно намирането на медиатор. Когато са необходими услуги за публична медиация, приложимото национално законодателство изисква медиаторът да бъде избран автоматично от съответния списък на медиатори в съответствие с въпросния случай.

Уебсайтът на DGPJ предоставя информация относно медиация, арбитражни производства, институционален арбитраж и мирови съдии (julgados de paz).

Безплатен ли е достъпът до базата данни за медиатори?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Архив на базата данни за медиатори

Уебсайтът на DGPJ съдържа информация от октомври 2008 г.

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецГенерална дирекция за прaвосъдна политика

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/08/2019