Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyhledání mediátora - Portugalsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: portugalština

Tato kapitola vám pomůže vyhledat v Portugalsku mediátora.


Jak lze v Portugalsku vyhledat mediátora?

Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção-Geral da Política de Justiça) neposkytuje informace o tom, jak mediátora vyhledat. Pokud se má využít veřejných služeb mediace, vnitrostátní předpisy stanoví, že mediátor příslušný pro danou věc se vybírá automaticky ze seznamu mediátorů.

Internetové stránky Generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti obsahují informace týkající se mediace, rozhodčích řízení, institucionální arbitráže a smírčích soudů.

Je přístup k databázím mediátorů bezplatný?

Ano, jedná se o bezplatný přístup.

Archiv databází mediátorů

Na internetových stránkách Generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti jsou dostupné informace od října 2008.

Užitečné odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 09/08/2019