Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en mediator - Portugal

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: portugisisk er allerede oversat.

Denne side kan være en hjælp, når man skal finde en retsmægler I Portugal.


Sådan finder man en retsmægler i Portugal

Generaldirektoratet for retlige anliggender (A Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)) informerer ikke om, hvordan man finder en retsmægler. Når parterne ønsker at gøre brug af offentlige mæglingstjenester, fremgår det af den relevante nationale lovgivning, at en retsmægler automatisk udvælges fra listerne over mæglere til at deltage i den pågældende sag.

På DGPJ’s websted er der adgang til oplysninger om mægling, voldgiftsprocedurer, institutionelle forligsorganer og "fredsretter" (julgados de paz).

Er der gratis adgang til retsmæglernes database?

Ja, adgang til databasen er gratis.

Databasens arkiver

På DGPJ's websted er der adgang til oplysninger, der går tilbage til oktober 2008.

Nyttige link

Link åbner i nyt vindueGeneraldirektoratet for retlige anliggender


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 09/08/2019