Hitta en medlare - Portugal

Återställ Spara som pdf

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till portugisiska är dock redan färdig.

I det här avsnittet får du råd om hur du går till väga för att hitta en medlare i Portugal.


Hur hittar man en medlare i Portugal?

Generaldirektoratet för rättspolitik informerar inte om hur man hittar en medlare. Enligt lag ska en medlare utses automatiskt vid offentlig medling. Denne väljs från en förteckning över medlare för att följa det aktuella ärendet.

På generaldirektoratets webbplats finns information om medling, skiljeförfaranden, institutionellt skiljeförfarande och fredsdomare.

Är tillgången till medlardatabasen kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Databasens arkiv

På generaldirektoratets webbplats finns information från och med oktober 2008.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterGeneraldirektoratet för rättspolitik


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/08/2019