Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Румъния

Настоящият раздел ще ви помогне да намерите медиатор в Румъния.


Как да намеря медиатор в Румъния

Съгласно член 12 от Закон 192/2006, упълномощените медиатори са регистрирани в Регистъра на медиаторите, създаден и обновяван от Съвета по медиация и периодично публикуван в Държавен вестник на Румъния, част І.

Достъп до Регистъра на медиаторите им и на официалния уебсайт на Връзката отваря нов прозорецСъвета по медиация

Уебсайтът на Съвета по медиация осигурява следната информация:

 • Регистър/Списък с медиатори;
 • Упълномощаване;
 • Акредитация;
 • Промяна;
 • Законодателство;
 • Информация от обществен интерес;
 • Решения;
 • Национален регистър за професионалните асоциации на медиаторите;
 • Връзки;
 • Данни за контакт.

Информация на уебсайта на Съвета по медиация има от 2 ноември 2006 г.

Допълнителната информация, достъпна от Връзката отваря нов прозорецРегистъра на медиаторите включва:

 • НПО, в които медиаторите членуват;
 • Учебните програми по медиация, които са завършили;
 • Чуждият език, на който могат да провеждат медиация;
 • Данните им за контакт.

Ако желаете да разрешите спор чрез медиация, може да се обърнете към медиатор. Регистърът на медиаторите е изложен в сградите на съдилищата и на уебстраницата на Министерство на правосъдието.

Регистърът на медиаторите се актуализира периодично от Съвета по медиация, който уведомява съдилищата, националните и местните държавни органи и Министерство на правосъдието за актуализираната информация.

Достъпът до базата данни на медиаторите безплатен ли е?

Да

Как да търся медиатор в Румъния

Можете да търсите Връзката отваря нов прозорецмедиатор по следните критерии:

 • Първата буква от името на медиатора, и
 • Областта на установяване на главният му офис.

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 10/06/2013