Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Ρουμανία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Ρουμανία.


Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Ρουμανία;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 192/2006, οι εγκεκριμένοι διαμεσολαβητές εγγράφονται στον κατάλογο διαμεσολαβητών, ο οποίος δημιουργήθηκε και τελεί υπό τη διαχείριση του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης και δημοσιεύεται περιοδικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, Μέρος I.

Ο κατάλογος των διαμεσολαβητών είναι επίσης διαθέσιμος στον επίσημο δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβουλίου Διαμεσολάβησης.

Στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Πληροφορίες στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης είναι διαθέσιμες από τις 2 Νοεμβρίου 2006.

Άλλες πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατάλογο των διαμεσολαβητών είναι οι εξής:

  • η ΜΚΟ της οποίας είναι μέλη οι διαμεσολαβητές
  • το πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα διαμεσολάβησης το οποίο παρακολούθησαν
  • η ξένη γλώσσα στην οποία είναι σε θέση να παράσχουν τις διαμεσολαβητικές υπηρεσίες τους
  • τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να επιλύσουν τη διαφορά τους μέσω διαμεσολάβησης, μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν διαμεσολαβητή. Ο κατάλογος διαμεσολαβητών αναρτάται στους χώρους τον δικαστηρίων και στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο κατάλογος διαμεσολαβητών επικαιροποιείται περιοδικά από το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης, το οποίο κοινοποιεί τις επικαιροποιήσεις στα δικαστήρια, στις εθνικές αρχές και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Ρουμανία;

Μπορείτε να αναζητήσετε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαμεσολαβητή χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια:

  • το πρώτο γράμμα του ονόματος του διαμεσολαβητή, και
  • την κομητεία εγκατάστασης της έδρας του.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/06/2013