Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Шотландия

Este país está en proceso de transición para abandonar la UE.

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: aceptable

¿Le ha resultado útil?

Този раздел ви помага да намерите медиатор в Шотландия.


Как да намеря медиатор в Шотландия

Шотландската медиация управлява шотландския регистър за медиация (Scottish Mediation Register (Scottish Mediation Register — SMR), който осигурява независим регистър на медиатори и посреднически услуги, които отговарят на минималните „практически стандарти“ за посредничество в Шотландия. Тези стандарти се определят от комитет по стандартизация на независимите практики и изискват минимални нива на обучение, опит и непрекъснато професионално развитие (НПР).

Уебсайтът Връзката отваря нов прозорец „намиране на медиатор“ на шотландския уебсайт за медиация предлага свободен достъп до информация за хората, които практикуват всякакъв вид медиация. Данните на страницата се актуализират от медиаторите поне веднъж годишно и включват информация за тяхното обучение, НПР и експертни области.

Една от целите на шотландския регистър за медиация е да се даде увереност на хората за професионалното качество на избраните от тях медиатори, като се удостоверява, че те отговарят на минималните стандарти. Посредниците, които присъстват на ЗИУ, могат сами да се обадят на „Scottish Mediation Registry Mediator“ и да използват логото на ЗИУ до тяхното име.

Бюрото за медиация на Шотландия също управлява линията за помощ на шотландското посредничество, която предоставя съвети и информация за хората, занимаващи се с медиация, и начините за достъп до нея. Чрез своята линия за помощ Scottish Mediation може също така да уреди медиациите чрез група от посредници относно ЗИУ или да насочи вниманието на хората към подходяща услуга за медиация.

Scottish Mediation също подкрепя и насърчава процеса на медиация за жалби на NHS в Шотландия — тази дейност се финансира от шотландското правителство. Допълнителна информация относно медиацията и начините за достъп до нея може да бъде намерена на интернет страницата на Scottish Mediation website.

Правителството на Шотландия също е публикувало становища относно разрешаването на спорове, без да се стига до съд, включително съвети за медиация, на Връзката отваря нов прозорец уебсайта на mygov.scot.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до информация за медиаторите е безплатен.

За търсене на медиатор можете да направите следното:

Отворете уебсайта, като щракнете върху връзката към Регистъра за медиация на Връзката отваря нов прозорец Шотландия (Scottish Mediation Register) или да въведете URL Връзката отваря нов прозорецадреса (http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator/) във вашия браузър и след това следвайте инструкциите, за да намерите най-добрия медиатор за Вас и за Вашите обстоятелства.

Свържете се с шотландската медиация чрез своя уебсайт, като ги пишете на адрес 18 York Place, Единбург EH1 3EP, UK или се обаждат по телефона на + 44 (0) 131 556 1221.

Други връзки

Връзката отваря нов прозорецМедиация в Шотландия

Регистър за медиация наВръзката отваря нов прозорецhttp://www.scottishmediation.org.uk/Връзката отваря нов прозорец Шотландия (Scottish Mediation Register)

Връзката отваря нов прозорец черен скопичен черен мазал


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 19/03/2020