Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź mediatora - Szkocja

Este país está en proceso de transición para abandonar la UE.

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Szkocji.


Jak znaleźć mediatora w Szkocji?

Szkocka Mediacja zarządza szkockim rejestrem mediacji (ang. Scottish Mediation Register – SMR), który zapewnia niezależny rejestr mediatorów i usług mediacji, spełniający minimalne „standardy praktyki” w zakresie mediacji w Szkocji. Standardy te określa niezależna komisja ds. standardów, przy czym spełnienie standardów oznacza zrealizowanie minimalnej liczby szkoleń i kursów kształcenia ustawicznego oraz posiadanie minimalnego doświadczenia.

Strona internetowa Link otworzy się w nowym oknie „Znajdź mediatora” strony internetowej Szkockiej Mediacji oferuje bezpłatny dostęp do informacji o osobach praktykujących wszelkiego rodzaju mediacje. Dane publikowane na stronie są aktualizowane przez mediatorów przynajmniej raz na rok i obejmują informacje dotyczące szkolenia, kształcenia ustawicznego oraz dziedzin specjalizacji.

Jednym z celów szkockiego rejestru mediacji jest zagwarantowanie jego użytkownikom, że mediatorzy, których wybrali, mają wysokie kwalifikacje zawodowe, poprzez poświadczanie, że mediatorzy spełniają minimalne standardy. Mediatorzy, którzy występują w SMR, mogą określać się mianem „Scottish Mediation Registered Mediator” (mediator zarejestrowany w Szkockim Rejestrze Mediacji) i używać logo SMR przy nazwisku.

Szkocki urząd mediacji kieruje również infolinią szkocką, która udziela porad i informacji na temat mediacji i dostępu do niej. Za pośrednictwem infolinii szkockiej mediacji może również zorganizować mediację za pośrednictwem panelu mediatorów w sprawie SMR lub przekazać osoby do odpowiedniej służby mediacyjnej.

Szkocka mediacja wspiera również i promuje proces mediacji na rzecz skarg w ramach NHS w Szkocji – prace te są finansowane przez rząd Szkocji. Dodatkowe informacje na temat mediacji i dostępu do niej można znaleźć na stronie internetowej Szkockiej Mediacji.

Rząd Szkocji opublikował również porady na temat rozstrzygania sporów bez wchodzenia do sądu, w tym porad dotyczących mediacji, na Link otworzy się w nowym oknie stronie migov.scuts.

Czy dostęp do bazy zawierającej dane o mediatorach jest bezpłatny?

Tak, dostęp do informacji o mediatorach jest bezpłatny.

W celu znalezienia mediatora należy:

Wejść na stronę internetową, klikając na łącze Link otworzy się w nowym oknie Scottish Mediation Register lub wpisując w wyszukiwarce adres strony Link otworzy się w nowym okniehttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator/, a następnie zastosować się do instrukcji i wybrać mediatora, który najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i okolicznościom, lub

Skontaktować się ze Szkocką Mediacją za pośrednictwem swojej strony internetowej, pisząc na adres: 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK, lub telefonując pod numer +44 (0) 131 556 1221.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieSzkocka Mediacja

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.scottishmediation.org.uk/Link otworzy się w nowym oknie szkocki rejestr mediacji

Link otworzy się w nowym oknie migov.scuts


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 19/03/2020