Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sib medjatur - Skozja

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fl-Iskozja.


Kif issib medjatur fl-Iskozja

In-Netwerk tal-Medjazzjoni fl-Iskozja (Scottish Mediation Network, SMN) jamministra r- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tal-Medjazzjoni fl-Iskozja (Scottish Mediation Register, SMR) li jipprovdi reġistru indipendenti ta' medjaturi u servizzi ta' medjazzjoni li jilħqu l-"istandards professjonali" minimi għall-medjazzjoni fl-Iskozja. Dawn l-istandards jiġu stabbiliti minn kumitat indipendenti għall-Istandards Professjonali u jeħtieġu livell minimu ta' taħriġ, esperjenza u żvilupp professjonali kontinwu (CPD).

Il-paġna "Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSib Mejdatur" tas-sit elettroniku tal-SMN toffri aċċess b'xejn għal informazzjoni dwar nies li jipprattikaw kull tip ta' medjazzjoni. Id-dejta fuq il-paġna tiġi aġġornata mill-medjaturi tal-inqas darba fis-sena u tinkludi informazzjoni fuq it-taħriġ, is-CPD u l-oqsma ta' esperjenza tagħhom.

Wieħed mill-għanijiet tar-Reġistru tal-Medjazzjoni Skoċċiż huwa sabiex iserraħ ras in-nies mill-kwalità professjonali tal-medjaturi li huma jagħżlu billi jiċċertifika li jilħqu l-istandards minimi. Il-medjaturi li jidhru fuq l-SMR jistgħu jsejħu lilhom ifushom "Medjatur Reġistrat tal-Medjazzjonu Skoċċiża" u jużaw il-logo SMR ħdejn isimhom.

L-uffiċċju tal-SMN jamministra wkoll l-iScottish Mediation Helpline li jagħti parir u informazzjoni lin-nies dwar il-medjazzjoni u kif jirrikorru għalih. Permezz tal-Helpline, l-SMN jista' jorganizza medjazzjonijiet permezz ta' bird ta' medjaturi fuq l-SMR jew jirreferi lin-nies għas-servizz adattat ta' medjazzjoni.

L-SMN jappoġġa wkoll u jippromwovi l-proċess ta' medjazzjoni għall-ilmenti min-NHS (National Health Service) fl-Iskozja – u dan ix-xogħol jiġi ffinanzjat mill-Gvern Skoċċiż. Aktar informazzjoni dwar il-medjazzjoni u kif wieħed jirrikorri għalih tinsab fuq is-sit elettroniku tal-SMN.

Il-Gvern Skoċċiż ippubblika wkoll fuljett – "Resolving Disputes without Going to Court" li jagħtik parir dwar il-medjazzjoni u mezzi oħra ta' ADR. Dan il-fuljett jista' jitniżżel mis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGvern Skoċċiż.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas.

Biex tfittex medjatur tista' tagħmel dan li ġej:

Taċċessa s-sit elettroniku billi tikklikkja fuq il-ħolqa għar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tal-Medjazzjoni Skoċċiż jew tittajpja l-URL Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator fil-brawżer tal-Internet tiegħek u ssegwi l-istruzzjonijiet biex issib l-aħjar medjatur għalik u għaċ-ċirkostanzi tiegħek.

Ikkuntattja lin-Netwerk tal-Medjazzjoni Skoċċiz permezz tas-sit elettroniku tagħhom, billi tiktibilhom f'dan l-indirizz, 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK jew iċċemplilhom fuq +44 (0) 131 556 1221.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaNetwerk tal-Medjazzjoni Skoċċiz,Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Reġistru tal-Medjazzjoni SkoċċiżIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-pubblikazzjoni tal-Gvern Skoċċiż


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 05/09/2018