Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Словения

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словенски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Настоящият раздел ви помага да намерите медиатор в Словения


Как да намеря медиатор в Словения?

Министерството на правосъдието и държавната администрация поддържа Връзката отваря нов прозореццентрален указател на медиаторите, които работят по съдебни програми по силата на Закона за алтернативното разрешаване на съдебни спорове. Указател с медиатори, действащи в рамките на различни неправителствени организации, могат да бъдат намерени на уебсайтовете на съответните организации, напр.:

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Как да търся медиатор в Словения?

Може да намерите медиатор в Словения на уебсайта на:

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМедиация в Словения, Връзката отваря нов прозорецМедиация в Словения


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/03/2018