Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en mediator - Slovenien

Den originale sprogudgave af denne side slovensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I dette afsnit kan man få hjælp til at finde en mediator i Slovenien.


Hvordan finder jeg en mediator i Slovenien?

Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning fører et Link åbner i nyt vinduecentralt register over mediatorer, der varetager opgaver ved domstolene i henhold til loven om alternativ konfliktløsning i retlige spørgsmål. Registre over mediatorer, der arbejder for forskellige ngo'er, kan findes på disse ngo'ers websteder, f.eks.:

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja, der er gratis adgang til databasen.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Slovenien?

Man kan finde en mediator i Slovenien på webstederne for:

Relevante links

Link åbner i nyt vindueMediation i Slovenien, Link åbner i nyt vindueMediation i Slovenien


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 23/03/2018