Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako nájsť mediátora - Slovinsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť mediátora v Slovinsku.


Ako nájsť mediátora v Slovinsku

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy vedie Odkaz sa zobrazí v novom oknecentrálny register mediátorov, ktorí pôsobia v súdnych programoch v súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov v súdnych veciach. Zoznamy mediátorov pôsobiacich pod záštitou rôznych mimovládnych organizácií je možné nájsť na internetových stránkach daných organizácií, ako napr.:

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Slovinsku

Mediátora v Slovinsku môžete nájsť na webových stránkach:

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknemediácia v Slovinsku, Odkaz sa zobrazí v novom oknemediácia v Slovinsku


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 23/03/2018