Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en medlare - Slovakien

Här får du hjälp att hitta en medlare i Slovakien.


Hur hittar man en medlare i Slovakien?

Den slovakiska databasen över medlare ägs och handhas av justitieministeriet och är bara tillgänglig på slovakiska.

Är tillgången till databasen över medlare kostnadsfri?

Ja, tillgången till information om medlare och nedladdning av information är kostnadsfri.

Hur söker man efter medlare i Slovakien?

Gå till Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 18/05/2020