menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Temeljna prava - Španjolska


Nacionalna pravosudna tijela

Nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava

Pučki pravobranitelj

Tijela za zaštitu ljudskih prava

Ostalo

Nacionalna pravosudna tijela

Ustavni sud (Tribunal Constitucional)

Suci i sudovi primarno su odgovorni za jamčenje temeljnih sloboda i ljudskih prava. Međutim, Ustavom se propisuje i poseban krajnji sustav zaštite tih prava: ustavna tužba (el recurso de amparo constitucional), koja se podnosi Poveznica se otvara u novom prozoruUstavnom sudu. Ustavni sud vrhovni je tumač Ustava. To znači da kao viši sud štiti ustavna jamstva te je posljednji jamac temeljnih prava i sloboda iz Ustava.

Za bilo kakve upite Ustavnom se sudu može obratiti na četiri načina:

 • poštom na:
  Tribunal Constitucional
  Calle Domenico Scarlatti, 6
  28003 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 915508000
 • faksom: +34 915444088
 • elektroničkom poštom: Poveznica se otvara u novom prozorubuzon@tribunalconstitucional.es.

Za više informacija posjetite Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tribunalconstitucional.es/ i Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.poderjudicial.es/.

Nacionalne institucije za ljudska prava

Vidjeti odjeljak o pučkom pravobranitelju.

Pučki pravobranitelj

Pučki pravobranitelj institucija je koja štiti i brani temeljna prava i građanske slobode građana te u tu svrhu smije nadgledati aktivnosti tijela i agencija koje upravljaju javnim uslugama na cijelom državnom području, kao i španjolskih administrativnih ureda u inozemstvu koji vode brigu o španjolskim građanima.

Dužnost pučkog pravobranitelja trenutačno obavlja Francisco Fernandez Marugan.

Kada pučki pravobranitelj zaprimi pritužbe na nepravilno funkcioniranje pravosuđa, prosljeđuje ih državnom odvjetništvu radi istrage i donošenja primjerenih mjera u skladu sa zakonom ili ih upućuje Državnom sudbenom vijeću (Consejo General del Poder Judicial). Usto, vladi može uputiti preporuke u slučaju potrebe za uvođenjem zakonodavnih izmjena.

Pučki pravobranitelj ovlašten je za ulaganje žalbe na temelju protuustavnosti i kršenja prava i sloboda, kao i za pokretanje postupka habeas corpus.

Pučki pravobranitelj NE smije posredovati u sljedećim slučajevima:

 • kada nisu posredovala javna tijela
 • kada je riječ o sporu među pojedincima
 • kada je prošlo više od godinu dana otkad se građanin upoznao s činjenicama povezanima sa svojom pritužbom
 • kada je riječ o anonimnim pritužbama bez konkretnog zahtjeva podnesenima u lošoj vjeri ili čija obrada može nanijeti štetu zakonitim pravima treće osobe
 • kada je riječ o neslaganju sa sudskom odlukom.

Za obraćanje pučkom pravobranitelju nije potreban odvjetnik ili pravni zastupnik. Cijeli je postupak za građane besplatan.

Postupak počinje pritužbom. U pritužbi se uz obvezni potpis mora navesti ime i prezime, adresa za kontakt te opis činjenica povezanih s pritužbom, uz navođenje tijela na koje se pritužba odnosi.

Preporuča se da uz pritužbu bude priložen i preslik najvažnijih isprava povezanih s dotičnim problemom. Nakon što se pritužba razmotri, podnositelju pritužbe šalje se dopis s brojem pritužbe poželi li uvid u spis predmeta.

Pritužba se može podnijeti na bilo koji od navedenih načina:

 • putem interneta: pristup elektroničkom registru dostupan je na web-mjestu u rubrici „Poveznica se otvara u novom prozoruPresenta tu queja” (Podnesi pritužbu)
 • osobno: u središnjem uredu pučkog pravobranitelja u Calle Zurbano 42, Madrid. Radno vrijeme za građane je od ponedjeljka do petka od 9.00 do 14.00 i od ponedjeljka do četvrtka od 16.00 do 18.00 (u kolovozu je ured zatvoren u poslijepodnevnim satima)
 • poštom: poslati potpisanu pritužbu na sljedeću adresu:
  Defensor del Pueblo
  Calle Zurbano, 42
  28010 Madrid
  Španjolska
 • faksom: poslati potpisanu pritužbu na broj +34913081158.

Trebate li informaciju o Uredu ili želite uvid u status predmeta povezanog s vašom pritužbom, možete:

 • otići u središnji ured u Calle Zurbano 42, Madrid
 • poslati elektroničku poštu na: Poveznica se otvara u novom prozoruregistro@defensordelpueblo.es
 • nazvati na telefonski broj:
  – 900101025 (samo iz Španjolske): besplatan broj za informacije o Uredu, čemu služi, koje su mu zadaće i kako se može poslati pritužba
  – +34 914327900: za informacije o statusu predmeta.
  Telefonske linije otvorene su:
  – 9.00 – 14.00 i 15.00 – 18.00, od ponedjeljka do petka
  – 9.00 – 14.00 i 16.00 – 18.00, petkom (osim u kolovozu u poslijepodnevnim satima).

Više informacija na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.defensordelpueblo.es/

Tijela za zaštitu ljudskih prava

 • Pučki pravobranitelj za djecu

Pučki pravobranitelj štiti prava svih građana, neovisno o njihovoj dobi. Povrh toga, neke su autonomne zajednice osnovale institucije za zaštitu maloljetnih osoba.

Prema španjolskom zakonodavstvu maloljetne osobe pritužbe mogu podnijeti pučkom pravobranitelju ili drugim jednakovrijednim institucijama autonomnih zajednica.

 • Tijelo za ravnopravnost

Vijeće za promicanje ravnopravnosti i nediskriminaciju osoba na osnovi rasnog i etničkog podrijetla (Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial y étnico)

Vijeće sačinjavaju različita državna, autonomna i lokalna tijela, predstavnici udruženja gospodarstvenika i sindikalnih organizacija, kao i neprofitnih organizacija koje djeluju u području promicanja ravnopravnosti i nediskriminacije osoba na osnovi rasnog i etničkog podrijetla.

Njegov je cilj promicanje načela ravnopravnosti i nediskriminacije osoba na osnovi rasnog i etničkog podrijetla u područjima poput obrazovanja, zdravlja te pristupa socijalnim naknadama, socijalnoj skrbi, stanovanju, zapošljavanju, izobrazbi itd. i općenito svakom dobru ili usluzi.

Vijeće ima četiri primarne zadaće:

 1. neovisno savjetovanje žrtava diskriminacije pri rješavanju njihovih pritužbi;
 2. objavljivanje autonomnih i nezavisnih istraživanja, istraga i izvješća;
 3. promicanje mjera koje doprinose ravnopravnosti i iskorjenjivanju diskriminacije sastavljanjem poticajnih preporuka i prijedloga;
 4. sastavljanje i odobravanje godišnjih izvješća o aktivnostima Vijeća te njihovo dostavljanje ministru za ravnopravnost.

Više informacija na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.igualdadynodiscriminacion.org/ i na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.igualdadynodiscriminacion.org/contactar/home.htm

 • Tijelo za zaštitu podataka

Španjolska agencija za zaštitu podataka (Agencia Española de Protección de Datos)

Španjolska agencija za zaštitu podataka neovisno je tijelo koje nadzire poštovanje propisa o zaštiti podataka i jamči zaštitu temeljnog prava na zaštitu osobnih podataka.

Španjolska agencija za zaštitu podataka prihvaća zahtjeve i prigovore građana te ih informira o pravima zajamčenima Poveznica se otvara u novom prozoruOrganskim zakonom o zaštiti podataka. Usto, informira subjekte odgovorne za obrasce koji sadržavaju osobne podatke (poduzeća, institucije i tijela) te im pomaže u ispunjavanju uvjeta predviđenih zakonom.

U pogledu predmetnih osoba:

 • rješava njihove zahtjeve i prigovore
 • informira o pravima na temelju zakona
 • promiče medijske informativne kampanje.

U pogledu onih koji obrađuju podatke:

 • daje odobrenja u skladu sa zakonom
 • nalaže korektivne mjere
 • u slučaju kršenja zakona, naređuje prestanak obrade podataka i njihovo brisanje
 • izriče sankcije
 • zahtijeva potrebnu pomoć i informacije
 • odobrava međunarodni prijenos podataka.

Za bilo kakve upite, objašnjenja, prijedloge i pritužbe Španjolskoj agenciji za zaštitu podataka možete se obratiti na tri načina:

 • poštom na:
  Agencia Española de Protección de Datos
  Calle Jorge Juan, 6
  28001 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 912663517
 • elektroničkom poštom na Poveznica se otvara u novom prozoruciudadano@agpd.es.

Za više informacija posjetite Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.agpd.es/.

 • Druga specijalizirana tijela

Španjolski odbor predstavnika osoba s invaliditetom (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

Španjolski odbor predstavnika osoba s invaliditetom, poznatiji po svom akronimu CERMI, platforma je za predstavljanje, zaštitu i djelovanje španjolskih građana s invaliditetom. Više od tri i pol milijuna osoba i njihovih obitelji odlučili su se ujediniti u organizaciju kako bi ostvarili napredak u priznavanju svojih prava i živjeli kao punopravni građani s jednakim pravima i prilikama kao i drugi pripadnici društva.

Za bilo kakav savjet, CERMI-ju se možete obratiti na tri načina:

 • poštom na:
  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
  Secretaría General
  Calle Recoletos, 1 Bajo
  28001 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 913601678
 • faksom: +34 914290317
 • elektroničkom poštom na Poveznica se otvara u novom prozorucermi@cermi.es.

Za više informacija posjetite Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.cermi.es/.

Kao i web-mjesto Državnog ureda za praćenje invalidnosti Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.observatoriodeladiscapacidad.es/.

Ured za azil i izbjeglice (Oficina de Asilo y Refugio, OAR)

Ured za azil i izbjeglice dio je Ministarstva unutarnjih poslova zadužen za sastavljanje prijedloga za odobravanje ili odbijanje daljnjeg boravka u Španjolskoj u skladu sa zakonodavstvom kojim se regulira pravo na azil.

Povrh ove, obavlja i sljedeće zadaće:

 • provjerava i obrađuje spise u svrhu utvrđivanja država odgovornih za provjeru zahtjeva za azil u skladu s važećim međunarodnim sporazumima
 • pregledava i rješava sve zahtjeve za azil podnesene na graničnim prijelazima, na državnom području i u španjolskim diplomatskim predstavništvima u inozemstvu.

Za više informacija obratite se:

 • poštom na:
  Oficina de Asilo y Refugio
  Calle Pradillo, 40
  28002 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 915372170.

Za više informacija obratite se Poveznica se otvara u novom prozoruodgovarajućem odjelu Ministarstva unutarnjih poslova.

Glavno tajništvo kaznenih ustanova (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias)

Kaznene ustanove neizbježan su dio sigurnosne i socijalne politike svake zemlje. Ustavna i glavna zadaća ove ustanove praćenje je svih aktivnosti povezanih s pružanjem javne usluge izvršavanja kaznenih mjera i presuda te upravljanje tim aktivnostima.

Za više informacija obratite se:

 • poštom na:
  Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
  Calle Alcalá, 38-40
  28014 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 913354700
 • faksom: +34 913354052.

Za više informacija posjetite web-mjesto Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.institucionpenitenciaria.es/.

Ostalo

Opće vijeće španjolskih odvjetnika (Consejo General de la Abogacía Española)

Opće vijeće španjolskih odvjetnika (CGAE) predstavničko je, koordinacijsko i izvršno tijelo Španjolske odvjetničke komore te zapravo ima status tijela javnog prava, vlastitu pravnu osobnost i punu sposobnost ispunjenja svojih zadaća.

CGAE je tijelo odgovorno za uređenje odvjetničke prakse i brigu o ugledu struke. U Španjolskoj postoje 83 odvjetničke komore, koje okupljaju 137 447 odvjetnika (podaci iz prosinca 2016.), te 10 vijeća odvjetničkih komora autonomnih zajednica.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć u Španjolskoj vrlo je široko i odvjetničke komore jamče temeljno pravo na učinkovitu pravnu zaštitu svih državljana tako što njihovi članovi pružaju usluge branitelja po službenoj dužnosti, pomoći i pravnog savjetovanja za pritvorenike, pomoći i pravnog savjetovanja za imigrante, pravnog savjetovanja za zatvorenike, pomoći i pravnog savjetovanja za žene, pomoći za žrtve obiteljskog nasilja te pomoći i pravnog savjetovanja za starije građane.

Za bilo kakav savjet, CGAE-u se možete obratiti na tri načina:

 • poštom na:
  Consejo General de la Abogacía Española
  Paseo Recoletos, 13
  28004 Madrid
  Španjolska
 • telefonom na broj +34 915232593
 • elektroničkom poštom na Poveznica se otvara u novom prozoruinformacion@cgae.es.

Za više informacija posjetite Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.cgae.es/ i Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justiciagratuita.es/.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 22/09/2020