Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Temeljna prava - Finska

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Nacionalni sudovi

Nacionalne institucije za ljudska prava

Ombudsman

Specijalizirana tijela za ljudska prava

Ostalo

Nacionalni sudovi

Okružni sudovi bave se kaznenim stvarima, građanskim i petipravnim pitanjima. Odluka prvostupanjskog suda obično se može podnijeti na razmatranje višem sudu. Protiv odluke okružnog suda može se podnijeti žalba Žalbenom sudu. Protiv odluke Žalbenog suda može se podnijeti žalba Vrhovnom sudu ako Vrhovni sud odobri žalbu.

Upravni sudovi rješavaju žalbe u vezi s odlukama nadležnih tijela. Protiv odluke upravnog suda žalba se podnosi Vrhovnom upravnom sudu.

Posebni sudovi uključuju Trgovački sud, Radni sud, Sud za osiguranje i High Court of Impehod.

Kontaktni podaci sudova dostupni su na sljedećim internetskim stranicama:

U finskimPoveznica se otvara u novom prozoru podacima za kontakt
Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index.html na engleskom

Nacionalne institucije za ljudska prava

Početkom 2012. u okviru Ureda parlamentarnog pravobranitelja uspostavljen je funkcionalno autonoman i neovisan centar za ljudska prava. Uloga je Centra za ljudska prava razmjena informacija i promicanje obrazovanja, osposobljavanja, istraživanja i suradnje u području temeljnih i ljudskih prava. Centar priprema izvješća o provedbi temeljnih i ljudskih prava, kao i inicijative te daje izjave o promicanju tih prava. Centar za ljudska prava također će sudjelovati u međunarodnim naporima za promicanje temeljnih i ljudskih prava.Centar za ljudska prava ne bavi se pritužbama ili drugim pojedinačnim slučajevima koji su u nadležnosti najvišeg zakonskog nadzornog tijela.

Ombudsman

Finski parlamentarni ombudsman

Može se stupiti u kontakt s parlamentarnim ombudsmanom ako se sumnja da se vlasti ili službenici nisu poštovali zakonom ili ispunili svoje obveze. Na primjer, nezakonito je kršiti temeljna prava. Svatko može podnijeti pritužbu Ombudsmanu. Pritužba se može odnositi na pitanje koje se odnosi na podnositelja pritužbe, ali se također može podnijeti pritužba u ime druge osobe ili zajedno s drugima. Ombudsman ispituje pritužbu ako postoje razlozi za sumnju da je tijelo nezakonito djelovalo. Pritužbe se istražuju besplatno. U okviru istrage Europski ombudsman saslušava osobu ili tijelo na koje je pritužba usmjerena. Osim toga, traži izvješća i izjave različitih tijela i, ako je to potrebno, može narediti inspektorima da provedu istragu. Pritužbe se istražuju besplatno.

Među raznim mjerama koje su na raspolaganju Ombudsmanu, najteže je kazneno goniti počinitelje. Kao alternativu tome, Ombudsman dotičnoj osobi može uputiti službenu opomenu. U većini slučajeva izražava svoje stajalište o tome kako je proveden postupak bio nezakonit ili o nemaru te upozorava na točan postupak. Europski ombudsman također može podnijeti prijedlog za ispravljanje pogreške. I skrenuti pozornost Državnog vijeća na nedostatke koje je uočio u zakonskim odredbama ili propisima.

Ured parlamentarnog pravobranitelja

Adresa za posjete: Arkadiankinu 3, Helsinki
Poštanska adresa: FIN-00102 Parlament

Početna stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.oikeusasiamies.fi/fi
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruoikeusasiamies@eduskunta.fi
Telefon: + 358 9 4321
Telefaks: + 358 9 432 2268

Kancelar pravosuđa

Može se stupiti u kontakt s kancelarom pravosuđa u predmetu koji se izravno odnosi na podnositelja pritužbe ili bilo koje drugo pitanje ako podnositelj pritužbe smatra da su tijela vlasti, dužnosnici ili druge osobe ili tijela koja obavljaju javne funkcije nepravilno djelovala ili zanemarili svoje obveze ili da je član odvjetničke komore preuzeo svoje obveze. Osim toga, svatko tko vjeruje da se nije poštovalo temeljno pravo ili ljudsko pravo zajamčeno Ustavom ne može stupiti u kontakt s kancelarom pravosuđa. Pravno osposobljeno osoblje obrađuje pritužbe i dobiva svu potrebnu dopunsku dokumentaciju. Podnositelj pritužbe obično ima mogućnost dostaviti odgovor tuženiku. Podnositelj pritužbe primit će pisanu odluku poštom. Službe Ureda kancelara besplatne su za podnositelja pritužbe.

Ako se utvrdi da je postupak bio nezakonit ili netočan, kancelar pravosuđa može službeniku izreći ukor ili upute o ispravnom postupku za buduće reference. u težim slučajevima, može naložiti podnošenje optužbi protiv dužnosnika. Ako smatra da je to potrebno, kancelar pravosuđa ima ovlast predložiti izmjene odredaba ili uputa, poništiti sudsku odluku ili izvršiti drugu izvanrednu žalbu. Istraga koju provodi kancelar pravosuđa može sama po sebi dovesti do ispravka vlastite pogreške.

Ured kancelara za pravosuđe

Adresa za posjete: Snellmanlinkatu 1, Helsinki
Poštanska adresa: Box 20, 00023 VLADA

Početna stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.okv.fi/
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorukirjaamo@okv.fi
Telefon: + 358 295 162 902
Telefaks: + 358 9 1602 3975
Komunikacija: Poveznica se otvara u novom prozorutiedotus@okv.fi

Specijalizirana tijela za ljudska prava

Povjerenica za djecu

Dužnosti Europskog ombudsmana za djecu utvrđene su zakonom:

 • Praćenje dobrobiti djece i mladih te provedba njihovih prava
 • Utjecanje na donositelje odluka iz perspektive djeteta
 • Održavanje kontakata s djecom i mladima te prenošenje informacija koje su im primljene donositeljima odluka
 • Informacije o djeci koja rade s djecom, tijelima i javnosti
 • Razvoj suradnje između osoba odgovornih za politiku o djeci
 • Promicanje Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Ured pravobranitelja za djecu

Adresa: Liberdekatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Početna stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.lapsiasia.fi/
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruLapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Telefon: + 358 295 666 850
Telefaks: + 358 14 337 4248

Tijelo za jednakost spolova

Ombudsman za jednak status

Ombudsmanica za ravnopravnost odgovorna je za: nadzor usklađenosti sa Zakonom o ravnopravnosti žena i muškaraca te zabrana diskriminacije i diskriminirajuće oglašavanje radnih mjesta, posebno; promicanje cilja Akta putem inicijativa, savjeta i smjernica; pružanje informacija o Zakonu o jednakosti i njegovoj primjeni; te praćenje provedbe ravnopravnosti žena i muškaraca u različitim sektorima društva. Osim toga, ombudsmanica za ravnopravnost nadzire provedbu zaštite rodnih manjina od diskriminacije.

Ured pravobranitelja za jednakost

Poštanska adresa: Box 22, 00023 VLADA
Adresa za posjete: Hämeenantie 3, Helsinki

Početna stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.tasa-arvo.fi/
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorutasa-arvo@oikeus.fi
Telefon: + 358 295 666 840 telefon:
+ 358 295 666 842 (od ponedjeljka do 9 – 11 i 13 – 15, str. 9 – 11)
Telefaks: + 358 9 1607 4582

Pravobranitelj za ravnopravnost

Europski ombudsman za jednakost promiče jednakost i nije diskriminirana. Izaslanik je neovisno i neovisno tijelo.

Na temelju dobi, podrijetla, državljanstva, jezika, vjere ili uvjerenja, mišljenja, političke aktivnosti, sindikata, obiteljskog odnosa, zdravstvenog stanja, invaliditeta, seksualne orijentacije ili druge osobe, osobe odgovorne za dob, podrijetlo, nacionalnost, nacionalnost, vjeru, uvjerenje, mišljenje, političku aktivnost, sindikat, obiteljski status, invaliditet, seksualnu orijentaciju ili drugu povezanu osobu. Delegirane zadaće uključuju i promicanje uvjeta, prava i statusa skupina kojima prijeti diskriminacija, kao što su stranci. Osim toga, Ombudsman nadzire uklanjanje stranih državljana i djeluje kao nacionalni agent za trgovinu ljudima.

U praksi je rad pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije primjerice savjetovanje, utvrđivanje pojedinačnih slučajeva, promicanje pomirenja, osposobljavanje, prikupljanje informacija, zakonodavstvo i uključenost javnih tijela, kao i pravnu pomoć. Zadaci i prava Europskog ombudsmana sadržani su u Poveznica se otvara u novom prozoruZakonu o nediskriminaciji i Zakonu Poveznica se otvara u novom prozoruo ombudsmanu za jednakost.

Europski ombudsman za jednakost postupa u skladu s diskriminacijom na temelju spola ili rodnog identiteta.

Ured pravobranitelja za borbu protiv diskriminacije

Poštanska adresa: Box 24, 00023 VLADA

Adresa za posjete: Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska

Početna stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.syrjinta.fi/
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruYvv@oikeus.fi

Telefon: + 358 295 666 80.
Usluživanje klijenata: + 358 295 666 817 (u radnim danima 10 – 12, tijekom ljeta)
Telefaks: + 358 295 666 829
Komunikacija: + 358 295 666 813 ili + 358 295 666 806

Tijelo za zaštitu podataka

ENZP

 • nadzire poštovanje zakona o zaštiti podataka i drugih zakona povezanih s obradom osobnih podataka;
 • promicanje svijesti o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama, obvezama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka
 • provođenje studija i inspekcija;
 • nametnuti administrativne sankcije za kršenje Uredbe o zaštiti podataka
 • donosi mišljenja o zakonodavnim i administrativnim reformama o zaštiti prava i sloboda pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka;
 • daje mišljenja o kaznenim djelima povezanima s obradom osobnih podataka;
 • nadzire postupanje s kreditnim i korporativnim kreditnim podacima;
 • obrađuje zahtjeve za odredbe o pravima osoba čiji se podaci obrađuju i drugih aspekata obrade osobnih podataka koji se odnose na obradu osobnih podataka;
 • primati obavijesti službenika za zaštitu podataka
 • Primati obavijesti o povredama osobnih podataka;
 • sastaviti popis kada je potrebna procjena učinka na zaštitu podataka;
 • procijeniti ex ante savjetovanje o obradi podataka visokog rizika;
 • usvajanje kodeksa ponašanja i standardnih ugovornih klauzula
 • potiče uvođenje certifikata, akreditaciju certifikacijskog tijela i povlačenje izdanih certifikata;
 • surađuje s drugim tijelima EU-a za zaštitu podataka u okviru okružja jedinstvenog prozora;
 • sudjeluje u aktivnostima i donošenju odluka Europskog odbora za zaštitu podataka te prema potrebi upućuje pitanja Europskom odboru za zaštitu podataka.

Ured finskog pravobranitelja za zaštitu podataka

Poštanska adresa: Box 800, FI-00520 Helsinki

Adresa za posjete: Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska, Finska


Početna stranica: Poveznica se otvara u novom prozoru
E-pošta:
www.tietosuoja.fi/ Poveznica se otvara u novom prozoruTietosuoja@om.fi

Telefon: + 358 2956 66700 telefon:
+ 358 2956 66777 (ponedjeljak) (od 9 do 16, ljeti)

Ostalo

Pravna pomoć

Svrha je pravne pomoći pojedincima pružiti mogućnost dobivanja stručne pravne pomoći u cijelosti ili djelomično na štetu države. Pravna pomoć odnosi se na sva pravna pitanja. Međutim, pravna pomoć obično se ne dodjeljuje ako podnositelj zahtjeva ima osiguranje troškova pravne zaštite koje pokriva troškove predmetnog slučaja. U kaznenom postupku tuženik pod određenim okolnostima ima pravo na javnog branitelja kojeg plaća država, bez obzira na njegov ili njezin financijski status. Žrtva teškog kaznenog djela s elementima kaznenog djela protiv nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode može dobiti sudski savjetnik na štetu države, bez obzira na njegov ili njezin dohodak. Pravna pomoć nije dostupna društvima ili poduzećima. U pitanjima koja su u tijeku u inozemstvu pravna pomoć pokriva troškove pravnog savjetovanja.

Pravne pomoći u sudskim postupcima pružaju odvjetnici, odvjetnici i ostali odvjetnici, a u drugim predmetima pravna pomoć pruža javni službenik za pravnu pomoć, Tko radi u državnim uredima za pravnu pomoć. Ti se uredi obično nalaze u istim općinama kao i okružni sudovi. Kontaktni podaci ureda za pravnu pomoć dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Savjetodavni centar za izbjeglice

Centar za savjetovanje o izbjeglicama nevladina je organizacija koja pruža pravnu pomoć i savjetovanje tražiteljima azila, izbjeglicama i drugim strancima u Finskoj. Centar također radi na promicanju položaja tražitelja azila, izbjeglica i drugih imigranata u Finskoj te prati politiku Europske unije u području azila i izbjeglica.

Adresa: Kainiemenkatu 4 A, 6.pod, 00100 Helsinki

Početna stranica: Poveznica se otvara u novom prozoru
E-pošta:
www.pakolaisneuvonta.fi/ Poveznica se otvara u novom prozoruPan@pakolaisneuvonta.fi

Telefon: + 358 9 2313
9300 Faks + 358 9 2313 9310


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 21/08/2019