Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Alapjogok - Finnország

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


Nemzeti bíróságok

Nemzeti emberi jogi intézmények

Ombudsman

Szakosodott emberi jogi szervek

Egyebek

Nemzeti bíróságok

A járási bíróságok büntető-, polgári jogi és petícióhasználati ügyekben járnak el. Az elsőfokú bíróság rendszerint keresetet nyújthat be a felsőbb bíróság elé. A kerületi bíróság határozata ellen fellebbezést lehet benyújtani a fellebbviteli bírósághoz. A Fellebbviteli Bíróság határozata ellen viszont a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni, ha a Legfelsőbb Bíróság jogorvoslati szabadságot biztosít.

A közigazgatási bíróságok kezelik a hatóságok döntéseivel kapcsolatos fellebbezéseket. A Közigazgatási Bíróság határozata ellen fellebbezést nyújtanak be a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósághoz.

A különleges bíróságok közé tartozik a piaci bíróság, a munkaügyi bíróság, a biztosítási bíróság és a Legfelsőbb Bíróság.

A bíróságok elérhetősége a következő honlapokon található meg:

FinnA link új ablakot nyit meg elérhetőségi
A link új ablakot nyit meg adatok angolul

Nemzeti emberi jogi intézmények

2012 elején az emberi jogokkal foglalkozó, funkcionálisan autonóm és független központ jött létre a parlamenti ombudsman hivatalának égisze alatt. Az emberi jogi központ feladata az információk terjesztése és az oktatás, képzés, kutatás és együttműködés előmozdítása az alapvető és az emberi jogok területén. A Központ jelentéseket készít az alapvető és az emberi jogok végrehajtásáról, valamint kezdeményezéseket tesz, és nyilatkozatokat ad ki e jogok előmozdítása érdekében. Az emberi jogi központ szintén részt vesz az alapvető és emberi jogok előmozdítására irányuló nemzetközi erőfeszítésekben.Az Emberi Jogi Központ nem foglalkozik azokkal a panaszokkal vagy egyéb egyedi esetekkel, amelyek a legmagasabb szintű jogi felügyeleti szerv hatáskörébe tartoznak.

Ombudsman

Finn parlamenti ombudsman

Fel lehet venni a kapcsolatot a parlamenti ombudsmannal, ha felmerül annak gyanúja, hogy a hatóságok vagy tisztviselők nem tettek eleget a jogszabályoknak vagy nem tettek eleget kötelezettségeiknek. Például jogellenes az alapvető jogok megsértése. Bárki panaszt tehet az ombudsmannál. A panasz vonatkozhat a panaszossal kapcsolatos ügyre is, de más személy nevében vagy másokkal együtt lehet panaszt tenni. Az ombudsman kivizsgálja a panaszt, amennyiben okkal feltételezhető, hogy egy hatóság jogellenesen járt el. A panaszok kivizsgálása ingyenes. A vizsgálat részeként az ombudsman meghallgatja az érintett személyt vagy a panasz által érintett hatóságot. A petíció benyújtója továbbá jelentéseket és nyilatkozatokat kér különböző hatóságoktól, és szükség esetén megbízhat ellenőröket a hivatalától vizsgálatok lefolytatása céljából. A panaszok kivizsgálása ingyenes.

Az ombudsman rendelkezésére álló különböző intézkedések közül a legsúlyosabb a rosszhiszemű eljárás. Ennek alternatívájaként az ombudsman hatósági megrovást adhat az érintett tisztviselőnek. A legtöbb esetben azt a véleményét fejezi ki, hogy az alkalmazott eljárás hogyan történt jogsértő vagy súlyos gondatlanságból, és felhívja a figyelmet a helyes eljárásra. Az ombudsman javaslatot tehet a hiba orvoslására is. És felhívja az államtanács figyelmét a jogi rendelkezések vagy előírások terén észlelt hiányosságokra.

A parlamenti ombudsman hivatala

Látogatási cím: Arkadiankatu 3, Helsinki
Levelezési cím: FIN-00102 Parlament

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.oikeusasiamies.fi/fi
E-mail: A link új ablakot nyit megoikeusasiamies@eduskunta.fi
Tel: + 358 9 4321
Fax: + 358 9 432 2268

Az igazságügyi kancellár

Az igazságügyi kancellárt egy olyan ügyben lehet felvenni a megkereséssel, amely közvetlenül érinti a panaszost, vagy bármely más kérdésben, amennyiben a panaszos úgy véli, hogy a hatóságok, a tisztviselők, illetve a közfeladatot ellátó más személyek vagy szervek helytelenül vagy figyelmen kívül hagyták az őket terhelő kötelezettségeket, vagy hogy a Kamara egyik tagja elhanyagolta kötelezettségeit. Emellett bárki, aki úgy véli, hogy az alkotmány által garantált alapvető jog vagy emberi jog nem teljesül, kapcsolatba léphet az igazságügyi kancellárral. A jogszerűen képzett személyi állomány feldolgozza a panaszokat és megteszi a szükséges kiegészítő dokumentumokat. A panaszosnak általában lehetősége van arra, hogy válaszoljon a válaszadónak. A panaszos ezt követően levélben kap írásbeli határozatot. Az igazságügyi kancellár hivatalának szolgáltatásai ingyenesek a panaszos számára.

Ha megállapítást nyer, hogy egy eljárás illegális vagy helytelen volt, az igazságügyi kancellár adhat megrovást a tisztviselőnek vagy a megfelelő eljárásra vonatkozó utasításoknak a jövőbeli referencájláshoz. súlyosabb esetekben elrendelheti a tisztviselő elleni vádemelést. Amennyiben szükségesnek tartja, az igazságügyi kancellár jogosult javaslatot tenni a rendelkezések vagy az utasítások módosítására, a bírósági ítélet megsemmisítését vagy más rendkívüli jogorvoslat megtételét. Az igazságügyi kancellár által végzett vizsgálat maga után vonhatja maga a hatóság vagy a tisztviselő saját hibáját.

Az igazságügyi kancellár hivatala

Látogatási cím: Snellinkatu 1, Helsinki
Levelezési cím: Box 20, 00023 KORMÁNYA

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.okv.fi/
E-mail: A link új ablakot nyit megkirjaamo@okv.fi
Tel: + 358 295 162 902
Fax: + 358 9 1602 3975
Kommunikáció: A link új ablakot nyit megtiedotus@okv.fi

Szakosodott emberi jogi szervek

A gyermekekért felelős biztos

A gyermekek ombudsmanjának következő feladatait jogszabály állapítja meg:

 • A gyermekek és a fiatalok jólétének és jogaik érvényesítésének figyelemmel kísérése
 • A döntéshozók befolyásolása a gyermek szemszögéből
 • Kapcsolattartás a gyermekekkel és a fiatalokkal, valamint a tőlük kapott információk döntéshozókhoz való eljuttatása
 • A gyermekekkel, hatóságokkal és a nyilvánossággal dolgozó szakemberek gyermekeinek tájékoztatása
 • A gyermekpolitikáért felelős személyek közötti együttműködés fejlesztése
 • A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény előmozdítása.

A gyermekjogi ombudsman hivatala

Címe: Liberdenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.lapsiasia.fi/
E-mail: A link új ablakot nyit megLapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi

Tel: + 358 295 666 850
Fax: + 358 14 337 4248

Az egyenlőséggel foglalkozó szerv

Esélyegyenlőségi Biztos

Az egyenlőséggel foglalkozó ombudsman feladata a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló törvény betartásának felügyelete, valamint a megkülönböztetés és a diszkriminatív munkahelyek hirdetésének tilalma, különösen a törvény célkitűzésének kezdeményezések, tanácsadás és iránymutatások révén történő előmozdítása; tájékoztatás nyújtása az egyenlőségről szóló törvényről és annak alkalmazásáról, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség érvényesítésének nyomon követése a társadalom különböző ágazataiban. Emellett az egyenlőséggel foglalkozó ombudsman felügyeli a nemi alapú kisebbségek megkülönböztetés elleni védelmének végrehajtását.

Esélyegyenlőségi Hivatal (Office of the Ombudsman for Equality)

Levelezési cím: Box 22, 00023 KORMÁNYA
Látogatási cím: Hämeenantie 3, Helsinki

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.tasa-arvo.fi/
E-mail: A link új ablakot nyit megtasa-arvo@oikeus.fi
Tel: + 358 295 666 840 telefonos tanácsadás:
+ 358 295 666 842 (hétfőtől 9–11 és 13–15, pe 9–11)
Fax: + 358 9 1607 4582

Esélyegyenlőségi Ombudsman

Az esélyegyenlőségi ombudsman előmozdítja az egyenlőséget, és nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést. A küldött független és független hatóság.

Életkor, származás, állampolgárság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, vélemény, politikai tevékenység, szakszervezet, családi kapcsolat, egészségi állapot, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy más személy, az életkorért felelős személy, származás, származás, állampolgárság, vallás, meggyőződés, vélemény, politikai tevékenység, unió, családi állapot, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy egyéb kapcsolódó személy. Az átruházott feladatok közé tartozik a hátrányos megkülönböztetés veszélyének kitett csoportok, például a külföldiek helyzetének, jogainak és státuszának előmozdítása. Emellett az ombudsman felügyeli a külföldi állampolgárok kitoloncolását, és nemzeti embercsempész-ügynökként jár el.

A gyakorlatban a megkülönböztetés elleni ombudsman munkája például tanácsadás, az egyedi esetek azonosítása, a megbékélés előmozdítása, a képzés, az információgyűjtés, a jogszabályok és a hatóságok bevonása, valamint a jogi segítségnyújtás. Az ombudsman feladatait és jogait a megkülönböztetésmentességről A link új ablakot nyit megszóló törvény és az A link új ablakot nyit megegyenlőségről szóló törvény rögzíti.

A nemen vagy nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetéssel az egyenlőséggel foglalkozó ombudsman foglalkozik.

A hátrányos megkülönböztetés elleni ombudsman hivatala

Levelezési cím: Box 24, 00023 KORMÁNYA

Látogatási cím: Helsinki, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország,

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.syrjinta.fi/
E-mail: A link új ablakot nyit megYvv@oikeus.fi

Tel: + 358 295 666 80.
Ügyfélszolgálat: + 358 295 666 817 (10–12. munkanap nyáron)
Fax: + 358 295 666 829
Kommunikáció: + 358 295 666 813 vagy + 358 295 666 806

Adatvédelmi szerv

EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

 • ellenőrzi az adatvédelmi jogszabályoknak és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó egyéb jogszabályoknak való megfelelést;
 • a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatok, szabályok, biztosítékok, kötelezettségek és jogok tudatosításának előmozdítása
 • tanulmányok és ellenőrzések végzése;
 • az adatvédelmi rendelet megsértése esetén közigazgatási szankciók kiszabása
 • véleményeket fogad el a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének jogainak és szabadságainak védelmére vonatkozó jogalkotási és igazgatási reformokról;
 • véleményeket ad ki a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos bűncselekményekről;
 • felügyeli a hitelezési és vállalati hitelezési adatok kezelését;
 • foglalkozik az érintett jogaival, valamint a személyes adatok feldolgozásának más vonatkozásaival kapcsolatos, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos rendelkezések iránti kérelmekkel;
 • értesítések fogadása az adatvédelmi tisztviselőktől
 • Értesítés küldése a személyes adatok megsértéséről;
 • készítsen listát arról, hogy mikor van szükség adatvédelmi hatásvizsgálatra;
 • értékeli a magas kockázatú adatok feldolgozására vonatkozó előzetes konzultációt;
 • magatartási kódexek és általános szerződési feltételek elfogadása
 • ösztönzi a tanúsítás bevezetését, egy tanúsító szerv akkreditálását és a kiadott tanúsítványok visszavonását;
 • az egyablakos ügyintézési környezet keretében együttműködik a többi uniós adatvédelmi hatósággal;
 • vegyen részt az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységeiben és döntéshozatalában, és adott esetben terjessze az ügyet az Európai Adatvédelmi Testület elé.

A finn adatvédelmi ombudsman hivatala

Levelezési cím: Box 800, FI-00520 Helsinki

Látogatási cím: Helsinki, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország, Finnország,


Honlap: A link új ablakot nyit megWww.tietosuoja.fi/ E-mail
: A link új ablakot nyit megTietosuoja@om.fi

Tel: + 358 2956 66700 telefonos tanácsadás:
+ 358 2956 66777 (hétfő) (9–16 között, nyáron)

Egyebek

Jogi segítségnyújtás

A költségmentesség célja, hogy lehetővé tegye az egyének számára, hogy az állam költségén teljes mértékben vagy részben szakmai jogi segítséget kapjanak. A költségmentesség kiterjed minden jogi kérdésre. A költségmentességet azonban rendszerint nem nyújtják, ha a kérelmező olyan jogvédelmi biztosítással rendelkezik, amely fedezi a szóban forgó ügy költségeit. A büntetőeljárás során az alperes – pénzügyi státuszától függetlenül – bizonyos körülmények között az állam által fizetett állami jogvédőre jogosult. Súlyos erőszakos bűncselekmény vagy szexuális bűncselekmény áldozata számára – jövedelmétől függetlenül – pert is lehet indítani az állam költségén. A jogi segítségnyújtás nem vehető igénybe vállalkozások vagy vállalatok számára. A külföldi ügyekben a költségmentesség kiterjed a jogi tanácsadás költségeire is.

Bírósági eljárásban az állami jogsegélyt nyújtó ügyvédek, az ügyvédek és egyéb ügyvédek nyújtják a költségmentességet; egyéb ügyekben az állami jogsegélyt nyújtó ügyvédek nyújtják a költségmentességet, Akik állami jogi segítségnyújtási irodákban dolgoznak. Ezek a hivatalok általában ugyanazokban a településeken találhatók, mint a kerületi bíróságok. Az állami jogsegélyhivatalok elérhetőségei a következő címen találhatók: A link új ablakot nyit meghttps://oikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Menekültügyi tanácsadó központ

A Menekültügyi Tanácsadó Központ nem kormányzati szervezet, amely jogi segítséget és tanácsadást nyújt a menedékkérők, a menekültek és más külföldiek számára Finnországban. A Központ a menedékkérők, a menekültek és más finnországi bevándorlók helyzetének előmozdítására is törekszik, és követi az Európai Unió menekültügyi és menekültügyi politikáját.

Címe: Kaisaniewikatu 4 A, 6.padló, 00100 Helsinki

Honlap: A link új ablakot nyit megWww.pakolaisneuvonta.fi/ E-mail
: A link új ablakot nyit megPan@pakolaisneuvonta.fi

Tel: + 358 9 2313
9300 Fax + 358 9 2313 9310


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 21/08/2019