Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drittijiet fundamentali - Franza


Il-Qrati u t-tribunali

L-Istituzzjoni Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

L-Ombudsman istituzzjonali Id-Difensur tad-Drittijiet

Korpi speċjalizzati dwar id-drittijiet tal-bniedem

Istituzzjonijiet speċjalizzati oħra

Il-Qrati u t-tribunali

Id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwi huma garantiti fl-ewwel lok mill-imħallfin amministrattivi u ġudizzjarji li quddiemhom jistgħu jidhru l-individwi fil-kuntest ta’ kawża.

Barra minn hekk, il-Conseil constitutionnel li jiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità tal-liġijiet, iwettaq żewġ tipi ta’ verifiki:

 • Verifika fuq ir-regoli mhux promulgati: il-liġijiet u r-regolamenti tal-assemblej parlamentari jridu bilfors jiġu rinvijati lill-Conseil constitutionnel, qabel jiġu promulgati dawk tal-ewwel       u qabel ma jidħlu fis-seħħ dawk tat-tieni. Jista’ jiġi kkonsultat b’impenn internazzjonali qabel ir-ratifika jew l-approvazzjoni tiegħu. Għal liġijiet ordinarji, il-Kunsill jista’ jiġi kkonsultat b’liġi qabel il-promulgazzjoni tagħha.
 • Verifika fuq ir-regoli promulgati: ir-reviżjoni kostituzzjonali tat-23 ta’ Lulju 2008 introduċiet fil-Kostituzzjoni l-Artikolu 61-1 li joħloq il-kwistjoni prijoritarja ta’ kostituzzjonalità. Din ir-riforma tagħti liċ-ċittadini d-dritt li jikkontestaw, fil-kuntest ta’ proċess, il-kostituzzjonalità ta’ liġi ppromulgata li tippreġudika d-drittijiet u l-libertajiet garantiti mill-Kostituzzjoni. Il-qorti tirrinvija l-kwistjoni prijoritarja ta’ kostituzzjonalità lill-Cour de cassation jew lill-Conseil d’État. Il-Conseil constitutionnel jista’ jiġi kkonsultat mill-Conseil d'Etat jew mill-Cour de cassation. Huwa għandu jaġixxi fi żmien tliet xhur. Għalhekk, mill-1 ta’ Marzu 2010, il-Conseil constitutionnel, meta jiġi kkonsultat mill-Conseil d’Etat jew mill-Cour de cassation, jivverifika jekk dispożizzjoni leġiżlattiva li diġà hija fis-seħħ tippreġudikax id-drittijiet u l-libertajiet iggarantiti mill-Kostituzzjoni. Il-Conseil constitutionnel jista’, jekk ikun il-każ, iħassar id-dispożizzjoni kkonċernata.

Għal aktar informazzjoni dwar id-domanda prijoritarja ta’ kostituzzjonalità (QPC - question prioritaire de constitutionnalité) ara:

L-organizzazzjoni tal-qrati u t-tribunali u l-kompetenzi tagħhom tinsab dettaljata fuq is-siti tal-Conseil d’Etat, il-Cour de cassation u l-Conseil constitutionnel:

L-Istituzzjoni Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Kummissjoni Konsultattiva Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem

Il-Kummissjoni Konsultattiva Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem (CNCDH - Commission nationale consultative des droits de l’homme) hija l-Istituzzjoni Nazzjonali Franċiża tad-Drittijiet tal-Bniedem. Hija ġiet stabbilita fl-1947. Bħala Awtorità Amministrattiva Indipendenti, hija struttura tal-Istat li għandha twettaq il-kompiti tagħha b’mod indipendenti (b’applikazzjoni tal-Liġi Nru 2007-292 tal-5 ta’ Marzu 2007). Is-CNCDH hija magħmula minn 64 esperti u rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Kompiti

Is-CNCDH tippromwovi d-djalogu bejn il-gvern, il-parlament, l-istituzzjonijiet u s-soċjetà ċivili fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, il-liġi umanitarja u l-ġlieda kontra r-razziżmu.

 • B’hekk hija tikkontribwixxi għat-tħejjija tar-rapporti li Franza trid tippreżenta quddiem l-organizzazzjonijiet internazzjonali, skont l-obbligi konvenzjonali tagħha fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.
 • Hija tikkontribwixxi għall-edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem.
 • Hija inkarigata li tfassal ir-rapport annwali pubbliku dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu msemmi fl-Artikolu 2 tal-Liġi tat-13 ta’ Lulju 1990.
 • Il-Kummissjoni tista’, fuq l-inizjattiva tagħha stess, tiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi dwar il-miżuri li jidhrilha li jappoġġjaw il-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Kummissjoni tista’ tqajjem kwalunkwe kwistjoni relatata ma’ sitwazzjoni umanitarja ta’ emerġenza u tistimola l-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-mezzi biex tegħleb tali eventwalitajiet.
 • Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-opinjonijiet u r-rapporti li tadotta.

Il-ħidmiet immexxija mis-CNCDH huma maqsuma f’ħames sottokumitati: kwistjonijiet soċjali, kwistjonijiet etiċi; ir-razziżmu, l-antisemitiżmu, il-ksenofobija, id-diskriminazzjonijiet u l-gruppi vulnerabbli; l-istituzzjonijiet, il-ġustizzja, il-pulizija, il-kwistjonijiet ta’ migrazzjoni; il-kwistjonijiet Ewropej u internazzjonali; id-dritt umanitarju internazzjonali u l-azzjoni umanitarja.

Indirizz :

Commission nationale consultative des droits de l’homme
35 Rue Saint-Dominique, 75007
Paris

Għal iktar informazzjoni: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.cncdh.fr/

L-Ombudsman istituzzjonali: id-Difensur tad-Drittijiet

(Défenseur des droits) huwa istituzzjoni indipendenti integrata fil-Kostituzzjoni mit-23 ta’ Lulju 2008 u stabbilita permezz tal-Liġi Istituzzjonali Nru 2011-33 u l-Liġi Ordinarja Nru 2011-334 tad-29 ta’ Marzu 2011.

Kompiti

Id-Défenseur des Droits għandu bħala kompiti:

 • li jiddefendi d-drittijiet u l-libertajiet individwali fil-kuntest ta’ relazzjonijiet mal-awtoritajiet,
 • jiddefendi u jippromwovi l-aħjar interessi u d-drittijiet tat-tfal,
 • jiġġieled kontra d-diskriminazzjonijiet ipprojbiti bil-liġi u jippromwovi l-ugwaljanza,
 • jiżgura r-rispett tar-regoli professjonali minn persuni li jwettqu attivitajiet ta’ sigurtà.

Id-Défenseur des Droits irriżulta mill-amalgamazzjoni ta’ erba’ istituzzjonijiet eżistenti: l-Ombudsperson tar-Repubblika (Médiateur de la République), id-Difensur tat-tfal (Défenseur des enfants), l-Awtorità Għolja li tiġġieled kontra d-Diskriminazzjonijiet u għall-Ugwaljanza (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité - HALDE) u l-Kummissjoni Nazzjonali ta’ Etika tas-Sigurtà (Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité - CNDS).

Setgħat

Id-Défenseur des Droits għandu s-setgħa li jirċievi lmenti minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, inklużi ta’ minuri li jkun jixtieq jinvoka l-protezzjoni tad-drittijiet tiegħu. Huwa jista’ wkoll jiddeċiedi ex officio, f’kull ċirkustanza, fl-ambitu ta’ każ li jaqa’ taħt il-kompetenzi tiegħu.

Sabiex iwettaq dawn il-kompiti, id-Défenseur des Droits għandu, minn naħa, setgħat ta’ investigazzjoni u setgħat inkwirenti għall-ipproċessar tal-ilmenti individwali biex jikseb komunikazzjoni tad-dokumenti rilevanti kollha, setgħa li jinterroga għadd ta’ persuni, jew saħansitra li jwettaq verifiki fuq il-post. Min-naħa l-oħra, id-Défenseur des Droits jista’ jagħmel proposti ta’ emendi leġiżlattivi jew ta’ regolamenti u ta’ rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll privati.

Huwa jista’ wkoll jagħmel rakkomandazzjonijiet biex jissolvew id-diffikultajiet jew il-ksur tad-drittijiet li huwa ġie kkonsultat dwarhom. Il-persuni jew l-awtoritajiet ikkonċernati għandhom jgħarrfuh bl-azzjonijiet meħuda fil-konfront tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Fin-nuqqas ta’ dan, jew jekk iqis li ma tkunx ittieħdet azzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, huwa jista’ jordna lill-persuna jew lill-awtorità kkonċernata sabiex tieħu l-miżuri neċessarji fi żmien terminu ta’ żmien stabbilit. Jekk l-ordnijiet tiegħu ma jiġux imwettqa, huwa jista’ jagħmel rapport speċjali lill-persuna jew lill-awtorità kkonċernata. Dan ir-rapport għandu jsir disponibbli għall-pubbliku.

Dan jista’ jgħin ukoll biex joffri medjazzjoni jew tranżazzjoni, u barra minn hekk jista’ jgħin lill-vittmi biex iħejju r-rikorsi tagħhom u jidentifikaw proċeduri mfasslin apposta.

Id-Défenseur des Droits jista’ jikkonsulta l-Awtorità tal-Ħatra sabiex tagħti bidu għall-proċeduri dixxiplinarji tal-fatti li jkun jaf bihom u li jidhrulu li huma ta’ natura li tiġġustifika sanzjoni. Huwa jista’ wkoll jintervjeni fi proċeduri ġudizzjarji bl-appoġġ ta’ lmentatur, permezz tal-produzzjoni ta’ osservazzjonijiet bil-miktub jew orali.

Organizzazzjoni

Madwar 250 ruħ jaħdmu fl-uffiċċju ċentrali tad-Difensur tad-Drittijiet, f’Pariġi. Fi Franza kontinentali u ’l barra minn Franza, madwar 400 delegat volontier jilqgħu ċ-ċittadini biex jassistuhom biex jipproteġu d-drittijiet tagħhom, jirċievu l-ilmenti tagħhom u jwieġbu għad-domandi tagħhom. Huma preżenti f’diversi strutturi lokali bħal: prefetturi, sottoprefetturi, ċentri ta’ pariri legali, punti ta’ aċċess legali, bini muniċipali. Id-delegati ikollhom ukoll żjarat fi stabbilimenti penitenzjarji u jaħdmu b’rabta mad-djar dipartimentali tal-persuni b’diżabbiltà.

Id-Défenseur des Droits jippresjedi kulleġġ li jassistih fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu fil-qasam tad-“difiża u promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal”, “il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-ugwaljanza”, kif ukoll “l-etika fil-qasam tas-sigurtà”.

Fuq proposta tad-Défenseur des droits, il-Prim Ministru jaħtar id-deputati tad-Défenseur des droits, li minnhom:

 • Difensur tat-tfal (Défenseur des enfants), Viċi President tal-kulleġġ responsabbli għad-difiża u l-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal (vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant);
 • deputat, Viċi President tal-kulleġġ responsabbli mill-etika fil-qasam tas-sigurtà (vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité);
 • deputat, Viċi President tal-kulleġġ responsabbli għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-ugwaljanza (vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité).

Ir-rinviju ta’ każijiet lid-Défenseur des Droits

Kwalunkwe persuna fiżika (individwu) jew ġuridika (kumpanija, assoċjazzjoni...) tista’ tirreferi l-każ direttament u mingħajr ħlas meta:

 • taħseb li hija saret diskriminazzjoni kontriha;
 • tinnota li rappreżentant tal-ordni pubbliku (pulizija, ġendarmerija, dwana...) jew privat (aġent ta’ sigurtà...) ma osservax ir-regoli ta’ imġieba tajba;
 • tinstab f’diffikultajiet fir-relazzjonijiet tagħha ma’ servizz pubbliku (fond ta’ benefiċċji għall-familja (Caisse d'Allocations Familiales), Pôle Emploi, pensjonijiet, eċċ.);
 • tqis li d-drittijiet tat-tfal mhumiex irrispettati.

Id-Défenseur des Droits jista’ jiġi kkonsultat minn tifel jew żagħżugħ ta’ taħt it-18 sena, il-membri tal-familja tal-minuri jew ir-rappreżentanti legali tagħha, is-servizzi mediċi jew soċjali, assoċjazzjoni li l-istatuti tagħha jiddefendu d-drittijiet tat-tfal, membru parlamentari Franċiż u deputat Franċiż tal-Parlament Ewropew, istituzzjoni barranija li għandha l-istess funzjonijiet bħad-Défenseur des droits. Huwa jista’ jintervjeni għat-tfal Franċiżi u barranin li jgħixu fi Franza u tfal Franċiżi li jgħixu barra mill-pajjiż, f’bosta oqsma għall-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, u b’mod partikolari rigward il-protezzjoni tat-tfal, is-saħħa u d-diżabbiltà, il-ġustizzja kriminali, l-adozzjoni, l-edukazzjoni għal kulħadd u l-minuri barranin.

Iċ-ċittadini jistgħu jressqu l-ilment tagħhom direttament lid-Défenseur des droits:

Indirizz :

Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris Cedex 07

Għal iktar informazzjoni:  Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.defenseurdesdroits.fr/en

Entitajiet speċjalizzati fid-drittijiet tal-bniedem

Hemm entitajiet speċjalizzati oħra li jaġixxu fil-qasam tad-drittijiet u tal-libertajiet:

Awtorità superviżorja tal-protezzjoni tad-dejta:

Awtorità nazzjonali tal-informatika u tal-libertajiet (Commission nationale de l’informatique et des libertés - CNIL)

Is-CNIL hija l-awtorità Franċiża ta’ superviżjoni fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta personali. Hija twettaq il-kompiti tagħha skont il-liġi Nru 78-17 tas-6 ta’ Jannar 1978, kif emendata.

Kompiti

Il-Commission nationale de l'informatique et des libertés hija awtorità amministrattiva indipendenti. Din għandha b’mod partikolari l-kompiti li ġejjin:

 • Hija għandha tinforma lil dawk kollha kkonċernati u dawk kollha responsabbli bl-ipproċessar tad-drittijiet u l-obbligi tagħhom;
 • Hija għandha tiżgura li l-ipproċessar tad-dejta personali jiġi implimentat skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi tas-6 ta’ Jannar 1978 kif emendata. B’hekk, skont l-informazzjoni rilevanti, hija tawtorizza l-ipproċessar,tagħti l-opinjoni tagħha u tirċievi d-dikjarazzjonijiet ta’ pproċessar tad-dejta.
 • Hija tirċievi talbiet, petizzjonijiet u lmenti dwar l-implimentazzjoni tal-ipproċessar tad-dejta personali u tinforma lill-awturi tagħhom bl-azzjonijiet meħuda f’dan ir-rigward.
 • Hija tirrispondi għal talbiet ta’ opinjoni minn awtoritajiet pubbliċi u, jekk ikun il-każ, minn qrati, u tiggwida lill-persuni u l-entitajiet li jimplimentaw jew li qed jippjanaw li jimplimentaw l-ipproċessar awtomatiku tad-dejta personali;
 • Hija tinforma mingħajr dewmien lill-prosekutur pubbliku, skont l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaArtikolu 40 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Kriminali (code de procédure pénale), bil-ksur li għandha konoxxenza tiegħu, u tista’ tressaq xi osservazzjonijiet fil-proċeduri kriminali;
 • Hija tista’, b’deċiżjoni speċjali, tinkariga lil wieħed jew iktar mill-Membri tagħha jew is-Segretarju Ġenerali li jwettqu l-verifiki kollha, jew tirranġa sabiex isiru t-tali verifiki minn aġenti tas-servizzi tagħha u, jekk ikun il-każ, tikseb kopji ta’ kwalunkwe dokument jew materjal informattiv rilevanti għall-kompiti tagħha;
 • Hija għandha tiġi kkonsultata rigward kull abbozz ta’ liġi jew ta’ digriet jew kwalunkwe dispożizzjoni ta’ abbozz ta’ liġi jew ta’ digriet dwar il-protezzjoni tad-dejta personali jew l-ipproċessar ta’ tali dejta.

Is-CNIL tippreżenta rapport pubbliku kull sena dwar il-qadi tal-kompiti tagħha lill-President tar-Repubblika u lill-Prim Ministru.

Rinviju tal-każ lis-CNIL

Kull persuna tista’ tikkuntattja lis-CNIL f’każ ta’ diffikultajiet fl-eżerċizzju tad-drittijiet tiegħu. Sabiex jasserixxi d-drittijiet u l-libertajiet tiegħu tal-informatika, iċ-ċittadin għandu l-ewwel nett jitkellem direttament mal-organiżmi li jżommu d-dejta. F’każ ta’ diffikultajiet, tweġiba mhux sodisfaċenti jew nuqqas ta’ tweġiba, tista’ tagħmel rapport onlajn lis-CNIL fuq diversi oqsma: internet, kummerċ, xogħol, telefon, servizzi bankarji u kreditu.

Ħolqa relatata: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.cnil.fr/fr/plaintes

Indirizz :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

Għal iktar informazzjoni: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.cnil.fr/

Il-Kontrollur Ġenerali ta’ postijiet ta’ detenzjoni

Wara r-ratifika tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProtokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni kontra t-Tortura u t-Trattament jew Kastig Krudili, Inuman jew Degradanti Ieħor adottat mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-18 ta’ Diċembru 2002, il-leġiżlatur Franċiż stabbilixxa, permezz tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaliġi nru 2007-1545 tat-30 ta’ Ottubru 2007, Kontrollur Ġenerali ta’ postijiet ta’ detenzjoni (Contrôleur général des lieux de privation de liberté). Din hija awtorità amministrattiva indipendenti.

Kompiti

Il-Kontrollur Ġenerali għandu jiżgura li l-persuni mċaħħda mil-libertà tagħhom jiġu ttrattati b’umanità u b’rispett għad-dinjità intrinsika tal-persuna umana u jiżgura li jiġi stabbilit bilanċ ġust bejn ir-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-persuni mċaħħda mil-libertà tagħhom u l-kunsiderazzjonijiet ta’ ordni pubbliku u ta’ sigurtà. Huwa inkarigat biex jipprevjeni l-ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom.

Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-Kontrollur Ġenerali jeżamina mhux biss il-kundizzjonijiet ta’ priġunerija, detenzjoni jew dħul fl-isptar iżda wkoll il-kundizzjonijiet ta’ xogħol tal-persunal u persuni involuti oħra inkwantu dawn neċessarjament għandhom impatt fuq il-funzjonament tal-istituzzjoni u n-natura tar-relazzjonijiet ma’ persuni mċaħħda mil-libertà tagħhom. Il-Kontrollur Ġenerali jagħżel liberament l-istituzzjonijiet li beħsiebu jżur u ż-żjarat tiegħu jistgħu jew jiġu skedati (f’dan il-każ, il-kap ta’ stabbiliment huwa informat biż-żjara ftit jiem qabel) jew ma jiġux imħabbra.

Setgħat

Il-Kontrollur Ġenerali jista’ jżur f’kull ħin, fuq it-territorju Franċiż kollu, kull post fejn in-nies jiġu mċaħħda mil-libertà tagħhom: ħabsijiet, istituzzjonijiet tas-saħħa, stabbilimenti mqiegħda taħt l-awtorità konġunta tal-Ministeru tas-Saħħa u tal-Ministeru tal-Ġustizzja, faċilitajiet ta’ kustodja mill-pulizija u l-ġendarmerija, postijiet ta’ detenzjoni doganali, ċentri u faċilitajiet ta’ detenzjoni amministrattiva għal ċittadini barranin, żoni ta’ stennija f’portijiet u ajruporti, eċċ. Il-Kontrollur Ġenerali jeżerċita kontroll fuq l-eżekuzzjoni materjali ta’ proċeduri ta’ tneħħija li jinvolvu ċittadini barranin sakemm jingħataw lill-awtoritajiet tal-Istat ta’ destinazzjoni.

L-awtoritajiet rilevanti ma jistgħux jopponu żjara ħlief għal raġunijiet serji u imperattivi relatati mad-difiża nazzjonali, is-sigurtà pubblika, diżastri naturali jew disturbi serji fil-post taż-żjara.

Il-Kontrollur Ġenerali jibgħat lill-Ministru/i kkonċernat/i rapport taż-żjara u rakkomandazzjonijiet li jistgħu jsiru pubbliċi. Huwa jagħti wkoll rapport ta’ attività annwali lill-President tar-Repubblika u lill-Parlament, li għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

Ir-rinviju ta’ każijiet lill-Kontrollur Ġenerali ta’ postijiet ta’ detenzjoni

Ċittadin jista’ jirreferi każijiet lill-Kontrollur Ġenerali ta’ postijiet ta’ detenzjoni biex jgħarrfu b’sitwazzjoni li fl-opinjoni tiegħu tikser id-drittijiet fundamentali jew id-drittijiet fundamentali ta’ persuna fiżika f’detenzjoni (jew li, reċentement, ġiet imqegħda f’detenzjoni) u li hija marbuta ma’ kundizzjonijiet ta’ detenzjoni, arrest, priġunerija jew dħul fl-isptar, l-organizzazzjoni jew il-funzjonament ta’ servizz. Il-Kontrollur Ġenerali ta’ detenzjoni jista’ jiġi kkonsultat bil-każijiet biss bil-posta fl-indirizz li ġej:

Madame la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté
BP 10301
75921 Paris cedex 19

Il-persuni li huma mċaħħda mil-libertà tagħhom, il-qraba tagħhom, il-persuni involuti fi ħdan l-istituzzjoni u l-persunal jistgħu wkoll jitolbu intervista mal-Kontrollur Ġenerali jew wieħed mis-superviżuri li jiffurmaw it-tim tiegħu direttament waqt żjarat fi stabbilimenti.

Indirizz :

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté16/18 quai de la Loire
BP 10301
75921 Paris Cedex 19

Għal iktar informazzjoni: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.cglpl.fr/

Istituzzjonijiet speċjalizzati oħra

 • Aċċess għall-ġustizzja: punti ta’ aċċess għal-liġi, ċentri ta’ pariri legali u unitajiet li jwasslu għall-ġustizzja

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-individwi għal informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom u dwar il-proċeduri u l-organizzazzjoni ġudizzjarja, u sabiex jiġu appoġġati f’kull pass bil-ħsieb tal-eżerċizzju ta’ dritt, Franza żviluppat punti ta’ aċċess għal-liġi, ċentri ta’ pariri legali, jew unitajiet li jwasslu għall-ġustizzja li huma istituzzjonijiet ġudizzjarji lokali li jinformaw liċ-ċittadini dwar id-drittijiet tagħhom u jipproponu b’mod partikolari xi soluzzjonijiet bonarji ta’ tilwim.

Direttorju ta’ ċentri ta’ pariri legali, punti ta’ aċċess għal-liġi w unitajiet li jwasslu għall-ġustizzja:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162

Għal aktar informazzjoni:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/modes-alternatifs/que-sont-maisons-justice-du-droit.html


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 09/03/2018