Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základní práva - Nizozemí

Kapitola 1 Ústavy stanoví základní práva. Jedná se o práva, která občanům poskytují svobodu žít své životy bez zásahu státu. Ústava také zahrnuje právo účastnit se na společenském a politickém životě. Mezi základní práva patří: svoboda vyjadřování, právo na ochranu osobních údajů, právo volit a právo na rovné zacházení.


Existují dva druhy základních práv:

  • „Tradiční“ základní práva: občanská a politická práva. Ta zahrnují právo volit, svobodu vyjadřování, právo na soukromí, náboženskou svobodu a zákaz diskriminace.
  • Základní „sociální“ práva: ekonomická, sociální a kulturní práva. Ta zahrnují právo na bydlení, sociální zabezpečení, zdravotní péči a vzdělání.

Základní sociální práva nejsou obvykle vymahatelná u soudu, zatímco tradiční základní práva vymahatelná jsou. Kdokoli z veřejnosti tedy může podat žalobu, pokud například obecní úřad chce bezdůvodně zakázat demonstraci.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 14/05/2018