menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Perusoikeudet - Alankomaat

Perusoikeudet luetellaan perustuslain (Grondwet) 1 luvussa. Niiden ansiosta kansalaiset voivat elää elämäänsä ilman valtiovallan puuttumista. Perustuslaissa säädetään myös yhteiskunnalliseen ja poliittiseen osallistumiseen liittyvistä oikeuksista. Esimerkkejä perusoikeuksista ovat sananvapaus, oikeus henkilötietojen suojaan, äänioikeus ja vaalikelpoisuus sekä oikeus yhdenvertaiseen kohteluun.


Perusoikeuksia on kahdenlaisia:

  • ”Klassiset” perusoikeudet eli poliittiset ja kansalaisoikeudet. Niitä ovat mm. äänioikeus ja vaalikelpoisuus, sananvapaus, oikeus yksityiselämän suojaan, uskonnonvapaus ja syrjintäkielto.
  • Sosiaaliset perusoikeudet eli taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet. Niitä ovat mm. oikeus asumiseen, sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Sosiaaliset perusoikeudet eivät ole yleensä täytäntöönpanokelpoisia tuomioistuimessa, toisin kuin klassiset perusoikeudet. Kansalainen voi esimerkiksi viedä asian oikeuteen, jos kunta aikoo kieltää mielenosoituksen ilman pätevää syytä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 14/05/2018