Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Drepturi fundamentale - Ţările de Jos

Capitolul 1 din Constituție definește drepturile fundamentale. Acestea sunt drepturile care conferă cetățenilor libertatea de a-și duce traiul fără interferențe din partea statului. De asemenea, Constituția stabilește drepturile legate de participarea la viața socială și politică. Printre drepturile fundamentale se numără libertatea de exprimare, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul de vot și dreptul la egalitate de tratament.


Există două tipuri de drepturi fundamentale:

  • Drepturi fundamentale „clasice”: drepturi civile și politice. Acestea includ dreptul de vot, libertatea de exprimare, dreptul la viață privată, libertatea religioasă și interzicerea discriminărilor.
  • Drepturi fundamentale „sociale”: drepturi economice, sociale și culturale. Acestea includ dreptul la locuință, la securitate socială, la asistență medicală și la educație.

În general, drepturile fundamentale sociale nu pot fi puse în aplicare de instanțele judecătorești, spre deosebire de drepturile fundamentale clasice. Astfel, un cetățean poate introduce o acțiune în justiție în cazul în care o autoritate municipală intenționează să interzică în mod nejustificat o manifestație.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 14/05/2018